Nutritional recommendations for farm animals

Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz dla drobiu, Wydanie piąte zmienione i uzupełnione

Author: Praca zbiorowa pod redakcją Stefanii Smulikowskiej i Andrzeja Rutkowskiego

ISBN: 978-83-951612-1-6

Price: 35,00 zł (netto 32,41 zł; 8% VAT 2,59 zł) + koszty wysyłki

Podręcznik zawiera zaktualizowane wiadomości dotyczące zaleceń żywienia 11 gatunków ptaków, hodowanych w Polsce jako drób użytkowy lub ptaki amatorskie (gołębie) oraz tabele wartości pokarmowej pasz dla drobiu. Podręcznik wydawany od 1991 przez Instytut Fizjologii
i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN (od 2005 r we współpracy Polskim Oddziałem WPSA) jest powszechnie używany przez pracowników naukowych wydziałów biologii i hodowli zwierząt, weterynaryjnych
i rolniczych do celów dydaktycznych i naukowych, jest także ważnym źródłem wiedzy dla pracowników służb doradczych, producentów pasz i hodowców drobiu. Wdrażanie prawi-dłowych zasad przygotowywania mieszanek paszowych i żywienia drobiu przyczynia się do poprawy wyników produkcyjnych, dobrostanu ptaków jak również ochrony środowiska.

Ask for availability:

Skip to content