Najnowsze projekty od 2021 –  

Projekt Nr 2022/06/X/NZ9/00385 (MINIATURA-6)

Rola naturalnych i syntetycznych zeolitów w procesie metanogenezy u przeżuwaczy. Badania wstępne in vivo na modelu krowy.
Kierownik projektu: dr Małgorzata Majewska
Instytucja finansująca: NCN

Rozpoczęcie projektu:  3.09.2022

Czas trwania projektu:  12 miesięcy

https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/miniatura6-lr4.pdf

Projekt Nr 2021/43/D/NZ9/01756 (SONATA-17)

Badania multiomiczne układu pokarmowego i cech fenotypowych kaczek żywionych paszą z dodatkiem glinokrzemianów 

Kierownik Mirosław Banaszak

Konsorcjum: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Kierownik zadania w IFŻZ PAN: Dr Anna Tuśnio

Instytucja finansująca: NCN

Rozpoczęcie projektu: 23.08.2022

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=538700

Projekt Nr 2021/43/D/NZ9/01548 (SONATA 17)

ActEpi: „Aktywacja mechanizmów epigenetycznych u drobiu przez programowanie mikrobioty jelitowej” 

Kierownik: Aleksandra Dunisławska

Konsorcjum: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Kierownik zadania w IFŻZ PAN: Dr Marcin Barszcz

Instytucja finansująca: NCN

Rozpoczęcie projektu: 23.08.2022

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=539534

Projekt Nr 2022/06/X/NZ9/00325 (MINIATURA-6)

Wpływ podania ciężarnym loszkom nanocząstek oleju rybnego na jakość i wytrzymałość kości potomstwa. Programowanie płodowe z wykorzystaniem modelu zwierzęcego.
Kierownik projektu: Monika Małgorzata Sobol
Instytucja finansująca: NCN

Rozpoczęcie projektu: 6.08.2022

Czas trwania projektu: 12 miesięcy

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/miniatura6-lr3.pdf

Projekt Nr 2021/43I/NZ9/02222 (OPUS 22 + LAP)

Długoterminowy wpływ dużego pobrania skrobi we wczesnym okresie życia na funkcje żwacza 

Kierownik projektu: dr hab. Paweł Teodor Górka

Kierownik zadania z IFŻZ PAN: dr hab. Renata Miltko

Instytucja finansująca: NCN

Rozpoczęcie projektu: 03.08.2022

Czas trwania projektu: 48 miesięcy

https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=538473

Projekt  Nr 2021/43b/NZ7/01903 (OPUS-22)

Przeciwzakrzepowe, hemodynamiczne i oksydoredukcyjne właściwości nowych donorów HNO

Kierownik: dr hab. Karol Franciszek Kramkowski

Konsorcjum: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Politechnika Łódzka

Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN

Kierownik zadania w IFŻZ PAN: dr hab. Paweł Kowalczyk

Instytucja finansująca: NCN

Rozpoczęcie projektu: 1.07.2022

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=532557

Projekt Nr 2021/41/B/NZ9/00721 (OPUS-21)

Model ex vivo układu podwzgórze- przysadka – alternatywa dla badań in vivo na zwierzętach. Udział feniksyny w modulacji aktywności osi gonadotropowej u owiec

Kierownik projektu: dr hab. Anna Katarzyna Wójcik-Gładysz, profesor instytutu

Instytucja finansująca: NCN

Rozpoczęcie projektu: 03-02-2022

Czas trwania projektu: 48 miesięcy

https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=518077

Projekt Nr 2021/41/N/NZ9/01722 (PRELUDIUM-20)

Zależność między wzrostem młodej świni a jakościowym trawieniem białka; wchłanianie peptydów vs. aminokwasów

Kierownik projektu: mgr inż. Kamil Krzysztof Zaworski

Instytucja finansująca: NCN

Rozpoczęcie projektu: 20.01.2022

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=524013

Projekt Nr 2021/41/B/NZ9/02562 (OPUS 21)

Mechanizmy molekularne osi jelitowo-wątrobowej kurcząt

Kierownik projektu: prof. dr hab. Maria Zofia Siwek-Gapińska

Kierownik zadania z IFŻZ PAN: dr inż. Marcin Barszcz

Instytucja finansująca: NCN

Rozpoczęcie projektu: 18.01.2022

Czas trwania projektu: 48 miesięcy

https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=515998

Skip to content