Szanowni Państwo,
jest nam niezmiernie miło poinformować, że w dniu 29 lipca 2022 r. otrzymaliśmy wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021 w ramach obu dyscyplin uprawianych w Instytucie.
Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki Instytutowi przyznano:

Uzyskane wyniki świadczą o wysokim poziomie badań prowadzonych w naszej jednostce i odzwierciedlają rangę Instytutu wśród jednostek prowadzących badania w podobnych obszarach nauki. Wysokie kategorie w obu dyscyplinach są niezwykle ważne, gdyż dają jednostce uprawnienia do nadawania stopni naukowych w obu tych dyscyplinach, ale także od tych kategorii naukowych zależy wysokość środków, które Instytut otrzyma z budżetu państwa. Uważamy, że uzyskane wysokie oceny potwierdzają słuszność wielokierunkowych działań prowadzonych w ostatnich latach na rzecz rozwoju Instytutu.


Wszystkim pracownikom Instytutu zaangażowanym bezpośrednio i pośrednio w prowadzenie badań naukowych gratulujemy!


Mamy nadzieję, że uzyskane wysokie kategorie naukowe zmotywują nas wszystkich do dalszych starań mających na celu dążenie do doskonałości naukowej w zakresie dyscyplin uprawianych w naszej jednostce.
Z poważaniem,
Dyrekcja Instytutu

Skip to content