Rada naukowa

Skład Rady Naukowej Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN, w kadencji 2015-2018


 • SZUMACHER-STRABEL Małgorzata, prof. dr hab. (UP w Poznaniu) – Przewodnicząca
 • JANKOWSKI Jan, prof. dr hab. (UWM w Olsztynie) - Zastępca Przewodniczącego
 • RAJ Stanisława, prof. dr hab. (IFiŻZ PAN w Jabłonnie) – Zastępca Przewodniczącego
 • ŚWIĘCH Ewa, dr hab. prof. nadzw. (IFiŻZ PAN w Jabłonnie) – Sekretarz
 • ANTUSZEWICZ ANNA, dr hab., prof. nadzw. (IFiŻZ PAN, Jabłonna)
 • BARSZCZ Marcin, dr (IFiŻZ PAN w Jabłonnie)
 • BEŁŻECKI Grzegorz, dr hab. (IFiŻZ PAN w Jabłonnie)
 • CHWALIBOG André, prof. dr hab. (Univ. Copenhagen)
 • CZAUDERNA Marian, prof. dr hab. (IFiŻZ PAN w Jabłonnie)
 • ECKERT Robert, prof. dr hab. (IZ PIB w Balicach)
 • GAJEWSKA Alina, dr hab., prof. nadzw. (IFiŻZ PAN w Jabłonnie)
 • GREGORASZCZUK Ewa, prof. dr hab. (UJ w Krakowie)
 • GRELA Eugeniusz, prof. dr hab. (UP w Lublinie)
 • GROMADZKA-OSTROWSKA Joanna, prof. dr hab. (SGGW w Warszawie)
 • HERMAN Andrzej, dr hab., prof. nadzw. (IFiŻZ PAN w Jabłonnie)
 • KOTWICA Jan, prof. dr hab., Czł. koresp. PAN (IRZiBŻ PAN w Olsztynie)
 • KOWALIK Barbara, dr hab., prof. nadzw. (IFiŻZ PAN w Jabłonnie)
 • KOWALSKI Zygmunt M., prof. dr hab. (UR w Krakowie)
 • KRAWCZYŃSKA Agata, dr (IFiŻZ PAN w Jabłonnie)
 • MILTKO Renata, dr hab. (IFiŻZ PAN w Jabłonnie)
 • MISZTAL Tomasz, prof. dr hab. (IFiŻZ PAN w Jabłonnie)
 • NOWAK Krzysztof W., prof. dr hab., Czł. koresp. PAN (UP w Poznaniu)
 • OLECH-PIASECKA Wanda, prof. dr hab. (SGGW w Warszawie)
 • PASTUSZEWSKA Barbara, prof. dr hab. (IFiŻZ PAN w Jabłonnie)
 • PIERZCHAŁA-KOZIEC Krystyna, prof. dr hab. (UR w Krakowie)
 • SKARŻYŃSKI Dariusz, prof. dr hab. (IRZiBŻ PAN w Olsztynie)
 • SKIBA Grzegorz, dr hab., prof. nadzw. (IFiŻZ PAN w Jabłonnie)
 • SKOMIAŁ Jacek, prof. dr hab. (IFiŻZ PAN w Jabłonnie)
 • SKRZYPCZAK Wiesław, prof. dr hab. ( ZUT w Szczecinie)
 • SKWARŁO-SOŃTA Krystyna, prof. dr hab. (UW w Warszawie)
 • TOMASZEWSKA-ZAREMBA Dorota, prof. dr hab. (IFiŻZ PAN w Jabłonnie)
 • WAŃKOWSKA Marta, dr hab., prof. nadzw. (IFiŻZ PAN w Jabłonnie)
 • WOLIŃSKI Jarosław, dr hab., prof. nadzw. (IFiŻZ PAN w Jabłonnie)
 • WÓJCIK-GŁADYSZ Anna, dr hab., prof. nadzw. (IFiŻZ PAN w Jabłonnie)
 • ZABIELSKI Romuald, prof. dr hab., Czł. koresp. PAN (SGGW w Warszawie)
 • ZWIERZCHOWSKI Lech, prof. dr hab. (IGiHZ PAN w Jastrzębcu)