Menu

Rada Naukowa

|

Skład Rady Naukowej Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt

im. Jana Kielanowskiego PAN, w kadencji 2015-2018 

SZUMACHER-STRABEL Małgorzata, prof. dr hab. (UP w Poznaniu) – Przewodniczący

JANKOWSKI Jan, prof. dr hab. (UWM w Olsztynie) - Zastępca Przewodniczącego

RAJ Stanisława, prof. dr hab. (IFiŻZ PAN w Jabłonnie) – Zastępca Przewodniczącego

ŚWIĘCH Ewa, dr hab. prof. nadzw. (IFiŻZ PAN w Jabłonnie) – Sekretarz

 

BARSZCZ Marcin, mgr (IFiŻZ PAN w Jabłonnie)

BEŁŻECKI Grzegorz, dr hab. (IFiŻZ PAN w Jabłonnie)

CHWALIBOG André, prof. dr hab. (Univ. Copenhagen)

CZAUDERNA Marian, prof. dr hab. (IFiŻZ PAN w Jabłonnie)

ECKERT Robert, prof. dr hab. (IZ PIB w Balicach)

GAJEWSKA Alina, dr hab., prof. nadzw. (IFiŻZ PAN w Jabłonnie)

GREGORASZCZUK Ewa, prof. dr hab. (UJ w Krakowie)

GRELA Eugeniusz, prof. dr hab. (UP w Lublinie)

GROMADZKA-OSTROWSKA Joanna, prof. dr hab. (SGGW w Warszawie)

HERMAN Andrzej, dr hab., prof. nadzw. (IFiŻZ PAN w Jabłonnie)

KOTWICA Jan, prof. dr hab., Czł. koresp. PAN (IRZiBŻ PAN w Olsztynie)

KOWALIK Barbara, dr hab. (IFiŻZ PAN w Jabłonnie)

KOWALSKI Zygmunt M., prof. dr hab. (UR w Krakowie)

KRAWCZYŃSKA Agata, dr (IFiŻZ PAN w Jabłonnie)

MISZTAL Tomasz, prof. dr hab. (IFiŻZ PAN w Jabłonnie)

NOWAK Krzysztof W., prof. dr hab., Czł. koresp. PAN (UP w Poznaniu)

OLECH-PIASECKA Wanda, prof. dr hab. (SGGW w Warszawie)

PASTUSZEWSKA Barbara, prof. dr hab. (IFiŻZ PAN w Jabłonnie)

PIERZCHAŁA-KOZIEC Krystyna, prof. dr hab. (UR w Krakowie)

POLKOWSKA Jolanta, prof. dr hab. (IFiŻZ PAN w Jabłonnie)

SKARŻYŃSKI Dariusz, prof. dr hab. (IRZiBŻ PAN w Olsztynie)

SKIBA Grzegorz, dr hab., prof. nadzw. (IFiŻZ PAN w Jabłonnie)

SKOMIAŁ Jacek, prof. dr hab. (IFiŻZ PAN w Jabłonnie)

SKRZYPCZAK Wiesław, prof. dr hab. ( ZUT w Szczecinie)

SKWARŁO-SOŃTA Krystyna, prof. dr hab. (UW w Warszawie)

SMULIKOWSKA Stefania, prof. dr hab. (IFiŻZ PAN w Jabłonnie)

TOMASZEWSKA-ZAREMBA Dorota, dr hab., prof. nadzw. (IFiŻZ PAN w Jabłonnie)

WAŃKOWSKA Marta, dr hab., prof. nadzw. (IFiŻZ PAN w Jabłonnie)

WOLIŃSKI Jarosław, dr hab., prof. nadzw. (IFiŻZ PAN w Jabłonnie)

WÓJCIK-GŁADYSZ Anna, dr hab., prof. nadzw. (IFiŻZ PAN w Jabłonnie)

ZABIELSKI Romuald, prof. dr hab., Czł. koresp. PAN (SGGW w Warszawie)

ZWIERZCHOWSKI Lech, prof. dr hab. (IGiHZ PAN w Jastrzębcu)