Menu

Administracja i księgowość

|

Dział Księgowości:

Bolesława Karapyta: główna księgowa

Małgorzata Rasińska: samodzielna księgowa

mgr Wioletta Kaczorowska: samodzielna księgowa

Marianna Zielińska: samodzielna księgowa

Samodzielne stanowisko d/s osobowych:

mgr Marek Bienias

Samodzielne stanowisko d/s zamówień publicznych:

mgr Marek Bienias

Pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych:

mgr Marek Bienias

Sekretariat Naukowy, Biblioteka, Archiwum Zakładowe:

Maria Jankowska

Ewa Sałek

Dział administracyjno-gospodarczy:

Stanisław Sokołowski: kierownik do spraw administracyjno-gospodarczych

Zaopatrzenie:

Leszek Dąbrowski