Menu

Bibliografia 2011

|

I. Rozdziały w książkach, rozprawy doktorskie

  1. Miltko R. - Zdolności chitynolityczne orzęsków Eudiplodinium maggii i ich udział w przemianach chityny w żwaczu. Rozprawa doktorska, Jabłonna, ss. 141, 2011
  2. Pająk J.J. – Rozdz. 6.3. Normy żywienia owiec, s. 130-139. W: Hodowla, chów i użytkowanie owiec. Praca zbiorowa pod red. naukową R. Niżnikowskiego. Podręcznik akademicki przeznaczony dla studentów zootechniki i kierunków pokrewnych. Warszawa, Wieś Jutra Sp. z o.o., 2011
  3. Skomiał J., Taciak M. - Rozdz. 7. Kwasy tłuszczowe krótko-, średnio- i długołańcuchowe, s. 140-149. W: „Chemia i biotechnologia w produkcji zwierzęcej”, red. E.R. Grela, Warszawa, PWRiL, 2011 

II. Oryginalne artykuły i rozprawy naukowe

1. Barszcz M., Skomiał J. - Możliwości wykorzystania tanin w ochronie zdrowia zwierząt i ludzi. Postępy Nauk rolniczych 2, 95-110, 2011 p. 6

2. Barszcz M., Skomiał J. - The development of the small intestine of piglets. Chosen aspects. Journal of Animal and Feed Sciences 20, 3-15, 2011 IF=0.659 p.20

3. Barszcz M., Taciak M., Skomiał J. - A dose-response effects of tannic acid and protein on growth performance, caecal fermentation, colon morphology and β-glucuronidase activity of rats. Journal of Animal and Feed Sciences 20, 613-625, 2011 IF = 0.659 p.20

4. Cais-Sokolińska D., Majcher M., Pikul J., Bielińska S., Czauderna M., Wójtowski J. – The effect of Camelina sativa cake diet supplementation on sensory and volatile profiles of ewe’s milk. African Journal of Biotechnology 10, 7245-7252, 2011 IF=0.573 p.13

5. Ciechanowska M., Łapot M., Malewski T., Mateusiak K., Misztal T., Przekop F. - Effects of corticotrophin-releasing hormone and its antagonist on the gene expression of gonadotrophin-releasing hormone (GnRH) and GnRH receptor in the hypothalamus and anterior pituitary gland of follicular phase ewes. Reproduction, Fertility and Development 23, 780-787, 2011 IF=2.553 p.32

6. Czauderna M., Kowalczyk J., Krajewska K.A. – Influence of dietary selenium level on the concentration of conjugated linoleic acid isomers, other fatty acids and amino acids in the liver and femoral muscles of rats. Czech Journal of Animal Science 56, 81-94, 2011 IF=1.19 p.20

7. Czauderna M., Kowalczyk J., Krajewska K.A., Rozbicka-Wieczorek A.J. – Dietary conjugated linoleic acid isomers and selenite or selenized yeast affect fatty acid concentration in the kidneys of rats. Journal of Animal and Feed Sciences 20, 432-448, 2011 IF=0.659 p.20

8. Czauderna M., Kowalczyk J., Marounek M., Michalski J.P., Rozbicka-Wieczorek A.J., Krajewska K.A. – A new internal standard for HPLC assay of conjugated linoleic acid in animal tissues and milk. Czech Journal of Animal Science 56, 23-29, 2011 IF=1.19 p.20

9. Czauderna M., Kowalczyk J., Marounek M. – The simple and sensitive measurement of malondialdehyde in selected specimens of biological origin and some feed by reversed phase high performance liquid chromatography. Journal of Chromatography B, 879, 2251-2258, 2011 IF=2.971 p.32

10. Górski K., Misztal T., Dobek E., Molik E., Romanowicz K. - Regulation of growth hormone secretion in nursing ewes: an involvement of μ-receptor subtype. Reproduction in Domestic Animals doi: 10.1111/j.1439-0531.2011.01953.x IF=1.606 p.32

11. Hasiec M., Herman A.P., Dobek E., Romanowicz K., Fülöp F., Misztal T. – The stimulatory effect of salsolinol on prolactin gene expression within the anterior pituitary of lactating sheep. In vivo and in vitro study. Small Ruminant Research, doi: 10.1016/j.smallrumres.2011.07.011 IF=1.395 p.27

12. Herman A.P., Misztal T., Romanowicz K., Tomaszewska-Zaremba D. - Central injection of exogenous IL-1β in the control activities of hypothalamic-pituitary-gonadal axis in anestrous ewes. Reproduction in Domestic Animals. 2011 doi: 10.1111/j.1439-0531, 2011.01800x IF=1.606 p.32

13. Kasperowicz A., Stan-Glasek K., Guczyńska W., Pristas P., Javorsky P., Vandzurova A., Michałowski T. – β-fructanosidase and sucrose phosphorylase of rumen bacterium Pseudobutyrivibrio ruminis strain 3. World Journal of Microbiology and Biotechnology, doi: 10.1007/s.11274-11-0931-z IF=1.08 p.13

14. Kochman K. – Predykcyjna teoria ewolucji Crawforda. Nauka 4, 21-27, 2011 p.9

15. Kowalik B., Michałowski T., Pająk J.J., Taciak M., Zalewska M. – The effect of live yeast Saccharomyces cerevisiae and their metabolites on ciliate fauna, fibrolytic and amylolytic activity, carbohydrate digestion and fermentation in the rumen of goats. Journal of Animal and Feed Sciences 20, 526-536, 2011 IF=0.659 p.20

16. Lasek O., Barteczko J., Augustyn R., Smulikowska S., Borowiec F. – Nutritional and energy value of wheat cultivars for broiler chickens. Journal of Animal and Feed Sciences 20, 246-258, 2011 IF=.659 p.20

17. Misztal T., Hasiec M., Tomaszewska-Zaremba D., Dobek E., Fülöp F., Romanowicz K. - The influence of salsolinol on dopaminergic system activity within the mediobasal hypothalamus of anestrous sheep: A model for studies on the salsolinol-dopamine relationship. Acta Neurobiologiae Experimentalis 71, 305–312, 2011 IF=1.533 p.13

18. Molik E., Bonczar G., Żebrowska A., Misztal T., Pustkowiak H., Zięba D. - Effect of day length and exogenous melatonin on chemical composition of sheep milk. Archiv Tierzucht 54, 177-187, 2011 IF=0.519 p.20

19. Molik E., Misztal T., Romanowicz K., Murawski M. - Zmiany stężenia melatoniny i LH u polskich owiec górskich, owiec olkuskich i ich mieszańców. Przegląd hodowlany 4, 27-28, 2011 p. 2

20. Piskuła M.K., Strączkowski M., Żmudzki J., Osek J., Niemczuk K., Horbańczuk J.O., Skomiał J. -Charakterystyka czynników decydujących o bezpieczeństwie konsumentów i jakości prozdrowotnej żywności. Polish Journal of Agronomy 7, 82-91, 2011 p.6

21. Polkowska J., Wańkowska M., Romanowicz K., Gajewska A., Misztal T., Wójcik-Gładysz A. – The effect of intracerebroventricular infusions of ghrelin and/or short fasting on the gene expression and immunoreactivity of somatostatin in the hypothalamic neurons and on pituitary growth hormone in prepubertal female lambs. Morphological arguments. Brain Research 1414, 41-49, 2011 IF=2.623 p.20

22. Rekiel A., Więcek J., Wojtasik M., Kulisiewicz J., Batorska M. - Środowisko wewnętrzne a reprodukcja u gatunków wielopłodowych. Roczniki Naukowe Zootechniki, Monografie i Rozprawy 79-88, 2010 p. 6

23. Rekiel A., Wojtasik M. - Proporcja płci w populacji w aspekcie maksymalizacji sukcesu reprodukcyjnego. Roczniki Naukowe Zootechniki, Monografie i Rozprawy 113-126, 2010 p.6

24. Skiba G., Poławska E., Raj S., Weremko D., Czauderna M., Wojtasik M. - The influence of dietary fatty acids on their metabolism in liver and subcutaneous fat in growing pigs. Journal of Animal and Feed Sciences 20, 379-388, 2011 IF=0.659 p.20

25. Skipor J., Misztal T., Piskuła M., Wiczkowski W., Thiéry J.-C. – Phytoestrogens and thyroid hormone levels in the cerebrospinal fluid of ewes fed red clover silage. Small Ruminant Research doi: 10.1016/j.smallrumres.2011.07.012 IF=1.395 p.27

26. Słupecka M., Woliński J., Pierzynowski SG. - The effects of exogenous ghrelin on the remodeling of the small intestinal mucosa in neonatal piglets. Regulatory Peptides doi:10.1016/j.regpep. 2011.11.007 IF=2.473 p.27

27. Szczęsna M., Zięba D.A., Klocek-Górka B., Misztal T., Stępień E. - Seasonal effects of central leptin infusion and prolactin treatment on pituitary SOCS-3 gene expression in ewes. Journal of Endocrinology 208, 81-88, 2011 IF=3.099 p.27

28. Śliżewska K., Smulikowska S. – Detoxification of aflatoxin B1 and change in microflora pattern by probiotic in vitro fermentation of broiler feed. Journal of Animal and Feed Sciences 20, 300-309, 2011 IF=0.659 p.20

29. Święch E., Boryczka M., Taciak M., Buraczewska L. – The effect of graded levels of dietary threonine on nitrogen retention and structure of the small intestine in young pigs. Journal of Animal and Feed Sciences 20, 350-360, 2011 IF=0.659 p.20

30. Taciak M., Tuśnio A., Pastuszewska B. - The effects of feeding diets containing potato protein concentrate on reproductive performance of rats and quality of the offspring. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition 95, 556-553, 2011 IF = 1.106 p.27

31. Tuśnio A., Pastuszewska B., Święch E., Taciak M. - Response of young pigs to feeding potato protein and potato fibre - nutritional, physiological and biochemical parameters. Journal of Animal and Feed Sciences 20, 361-378, 2011 IF = 0.659 p.20

32. Wańkowska M. – Influence of testicular hormones on the somatostatin-GH system during the growth promoted transition to puberty in sheep. Theriogenology, doi: 10.1016/j.theriogenelogy.2011.08.038 IF=2.045 p.32

33. Wasilewska-Dziubińska E., Gajewska A., Wolińska-Witort E., Chmielowska M., Martyńska L., Elbanowski J., Kochman K. - Valproate inhibits GnRH-induced gonadotropin release from anterior pituitary cells of male rat in vitro. Neuroendocrinology Letters 32, 101-106, 2011 IF=1.621 p.27

34. Więcek J., Rekiel A., Batorska M., Skomiał J. - Effect of restricted feeding and realimentation periods on pork quality and fatty acid profile of M. longissimus thoracis. Meat Science 87, 244-249, 2011 IF=2.619 p.32

35. Więcek J., Rekiel A., Skomiał J.- Effect of restricted feeding and realimentation periods on compensatory growth performance and physiological characteristics of pigs. Archives of Animal Nutrition 65, 34-45, 2011 IF=1.165 p.32

36. Zeitz J.O., Meile L., Michałowski T., Kreutzer M., Soliva C.R. - Suitability of different media for in vitro cultivation of the ruminal protozoa species Entodinium caudatum, Eudiplodinium maggii, and Epidinium ecaudatum. European Journal of Protistology 47, 314-317, 2011 IF=2.322 p.20

37. Zielińska M., Sawosz E., Grodzik M., Wierzbicki M., Gromadka M., Hotowy A., Sawosz F., Łozicki A., Chwalibog A. - Effect of heparan sulfate and gold nanoparticles on muscle development during embryogenesis. International Journal of Nanomedicine 6, 3163-3172, 2011 IF=4.97 p.20

38. Zielińska M., Sawosz E., Grodzik M., Balcerak M., Wierzbicki M., Skomiał J., Sawosz F., Chwalibog A. - Effect of taurine and gold nanoparticles on the morphological and molecular characteristics of muscle development during chicken embryogenesis. Archives of Animal Nutrition doi: 10.1080/1745039X.2011.644918 IF=1.165 p.32

39. Zięba D.A., Kirsz K., Molik E., Romanowicz K., Wójtowicz A.K. - Effects of orexigenic peptides and leptin on melatonin secretion during different photoperiods in seasonal breeding ewes. An in vitro study. Domestic Animal Endocrinology 40, 139-146, 2011 IF=1.896 p.32

 

Uwaga!

Współczynnik Impact Factor (IF) został podany na podstawie ”Journal Citation Reports 2010”, Philadelphia, ISI, 2011

Punktacja (p.) została wprowadzona w oparciu o Listę czasopism punktowanych, opracowaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ostatnia aktualizacja z 20.05.2010 r.

III. Referaty i doniesienia konferencyjne

a) konferencje międzynarodowe

1. Bełżecki G., Miltko R., Kwiatkowska E., Michałowski T. – Ability of the rumen protozoa Diploplastron affine to utilize β-glucans. 7th International Symposium on Anaerobic Microbiology (ISAM). Smolenice, Słowacja, 15-18.06.2011. Proceedings p. 74, 2011

2. Czauderna M., Kowalczyk J., Rozbicka-Wieczorek A., Krajewska K.A. - Conjugated linoleic acid isomers, selenite and selenized yeast supplemented to the diet influence the fatty acid profile in the kidneys of rats. International Oskar-Kellner Symposium “Metabolic Flexibility in Animal and Human Nutrition”, Warnemünde, Niemcy, 9-11.09.2011. Proceedings p. 113, 2011

3. Czauderna M., Kowalczyk J., Litwin W. - Direct determination of diaminopimelic acid in biological materials by high-performance liquid chromatography with photodiode array detection. International Oskar-Kellner Symposium “Metabolic Flexibility in Animal and Human Nutrition”, Warnemünde, Niemcy, 9-11.09.2011. Proceedings, p. 121, 2011

4. Czauderna M., Kowalczyk J., Rozbicka-Wieczorek A., Krajewska K.A. - The effect of dietary selenate and linseed oil on the content of amino acids, fatty acids, Se, and Zn in the liver and muscles of sheep. Berichte der Gesellschaft für Ernährungsphysiologie, Göttingen, Niemcy, Proc. Soc. Nutr. Physiol., 20, 142, 2011

5. Czauderna M., Kowalczyk J., Litwin W., Michalski J.P. - An original, simple method for rapid liquid chromatography of malondialdehyde as a biomarker of lipid peroxidation induced by oxidative stress. Berichte der Gesellschaft für Ernährungsphysiologie, Göttingen, Niemcy, Proc. Soc. Nutr. Physiol. 20, 139, 2011

6. Gajewska A., Herman A., Kochman K., Wolińska-Witort E. - Cu-GnRH complex activates cAMP/PKA and cGMP/PKG pathways cross-talk in rat female pituitary cells. 10th International Symposium on “GnRH the hypothalamic-pituitary-gonadal axis in cancer and reproduction”, Salzburg, Austria, 6-8.02.2011. Proceedings p.38, 2011

7. Gogola W., Giżejewski W.Z., Demiaszkiewicz A.W., Lachowicz J., Miltko R., Kowalik B., Bełżecki G. - Preliminary studies on the activity of microorganisms inhabilitg the lower gut of the beaver (Castor fiber). 7th International Symposium on Anaerobic Microbiology (ISAM). Smolenice, Słowacja, 15-18.06.2011. Proceedings p. 81, 2011

8. Jank M., Woliński J., Słupecka M., Majewska A. - The influence of intragastric obestatin administration on transcriptomic profile of small intestine mucosa of newborn piglets. 4th International Symposium on Animal Functional Genomics. Dublin, Ireland. Proceedings p.31, 2011

9. Kirsz K., Molik E., Szczesna M., Misztal T., Romanowicz K., Zięba DA. - Seasonal-dependent interactions between leptin, ghrelin and orexin in sheep. 7th International Congress on Farm Animal Endocrinology. Berno, Szwajcaria, 24-26.08.2011

10. Kochman K., Lach H. - Crawford’s new theory of evolution. 20th International Symposium “Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism”. Kraków, 9-10.06.2011. Book of abstracts, pp. 101-103, 2011

11. Konieczka P., Czauderna M., Czerwiński J., Rozbicka-Wieczorek A., Smulikowska S. - Fatty acid content in chicken breast as affected by dietary rapeseed, linseed and fish oil. XXIII International Poultry Symposium PB WPSA “Science for poultry practice - poultry practice for science”. Poznań, 13-15.09.2011. Proceedings, p. 37, 2011

12. Konieczka P., Łabętowicz J., Szymańska M. - Profitability assessment of starting the biogas plants in a highly productive farms. 2nd International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges “Innovative researches supporting rural areas development”. Bydgoszcz, 26-28.05.2011. Proceedings, p. 16, 2011

13. Miltko R., Bełżecki G., Michałowski T. - Chitynolytic enzymes produced by rumen ciliate Eudiplodinium maggii . 7th International Symposium on Anaerobic Microbiology (ISAM), Smolenice, Slovakia, 15-18.06.2011. Proceedings, p. 57, 2011

14. Molik E., Misztal T., Romanowicz K., Sułkowska J., Petrynka M., Zięba-Przybylska D. - Effect of melatonin on secretion of gonadotropic hormones in sheep milked during the long photoperiod. International Scientific Conference “Current scientific challenges in animal breeding and husbandry”, Kraków, 17.06.2011. Proceedings, p. 97, P40, 2011

15. Polkowska J., Picard S., Wańkowska M., Caraty A., Tillet Y. - Localization of kisspeptin neurons in the hypothalamus of prepubertal lambs. 10e Colloque de la Société de Neurosciences. Marsylia (Francja), 24-27.05.2011. Proceedings, p. 89, 2011

16. Smulikowska S. Raj S., Piotrowska A., Bartkowiak-Broda I. - Nutritional value of press cake from yellow- or black-seeded winter rapeseed for growing pigs. 13th International Rapeseed Congress, Prague, Czech Republic, 5-9.06.2011. Proceedings p. 525, 2011

17. Taciak M., Barszcz M., Święch E., Tuśnio A., Boryczka M., Skomiał J. - Interactive effect of dietary and carbohydrates on digesta short chain fatty acid concentration and morphology of large intestine of pigs. International Oskar-Kellner Symposium “Metabolic Flexibility in Animal and Human Nutrition”, Warnemünde, Germany, 9-11.09.2011. Proceedings, p. 119, 2011

18. Taciak M., Barszcz M., Tuśnio A., Skomiał J. - DNA demage and morphology of colon in rats fed on diets with casein or potato protein and different carbohydrates. International Oskar-Kellner Symposium “Metabolic Flexibility in Animal and Human Nutrition”, Warnemünde, Germany, 9-11.09.2011. Proceedings, p. 49, 2011

19. Tuśnio A., Taciak M., Mieczkowska A., Pastuszewska B., Smulikowska S. - Effects of dietary potato solanidine glycoalkaloid concentration and trypsin inhibitor activity on growth performance, intestinal morphology and biochemical blood parameters in broiler chickens. International Oskar-Kellner Symposium “Metabolic Flexibility in Animal and Human Nutrition”, Warnemünde, Germany, 9-11.09.2011. Proceedings, p.120, 2011

20. Wereszka K., Michałowski T. – The ability of the rumen ciliate protozoa Diploplastron affine to digest and ferment starch. 7th International Symposium on Anaerobic Microbiology (ISAM). Smolenice, Slovakia, 15-18.06.2011. Proceedings, p. 70, 2011

b) konferencje krajowe

1. Antushevich H., Krawczyńska A., Kapica M., Zabielski R. – Apelin suppresses apoptosis in the intestinal cells. XXV Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Olsztyn, 15-17.09.2011. Journal of Physiology and Pharmacology 62, suppl. 1, 102, 2011

2. Barszcz M., Święch E., Taciak M., Tuśnio A., Staśkiewicz Ł. – Spektrofotometryczne oznaczanie grubości warstwy śluzu w jelicie świń. VIII Konferencja młodych badaczy „Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt”, Warszawa, 19-20.09.2011. Materiały konferencyjne, s. 54-56, 2011

3. Bełżecki G., Miltko R., Kwiatkowska E., Michałowski T. – Digestion and utilization of β-1,6-glucans by the rumen ciliates Diploplastron affine. Sympozjum ANIMBIOGEN in EU: „Wykorzystanie Narzędzi Biologii Molekularnej do Poprawy Jakości Produktów Pochodzenia Zwierzęcego, Zdrowia i Rozrodu Zwierząt”. Jastrzębiec, 10-11.03.2011. Materiały konferencyjne s. 24, 2011

4. Bełżecki G., Miltko R., Michałowski T. – Wykorzystanie chityny przez orzęski żwaczowe. 17th Workshop „New Aspects on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives”. Materiały konferencyjne. Abstr. 57, 2011

5. Cieślak M., Misztal T., Polkowska J., Wańkowska M. - Stresogenny wpływ wczesnego przerwania okresu odchowu przy matce na gonadotropowe mechanizmy rozwoju jagniąt w czasie inicjacji okresu juwenilnego. VI Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu, Polańczyk-Rzeszów, 8-10.09.2011. Materiały konferencyjne s. 42, 2011

6. Czauderna M., Kowalczyk J., W. Litwin W., Michalski J.P. - Selective and sensitive determination of malondialdehyde in tissues of farm animals by ultra-liquid chromatography with photodiode detection. XL Sesja Naukowa Komisji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN „Sterowanie metabolizmem u zwierząt poprzez żywienie”, Piechowice, 15-17.06.2011. Materiały konferencyjne 74-75, 2011

7. Czauderna M., Kowalczyk J., Krajewska K.A., Rozbicka-Wieczorek A. - The influence of linseed oil and selenate on the level of amino acids, fatty acids, Se and cholesterol in selected muscles of sheep. XL Sesja Naukowa Komisji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN „Sterowanie metabolizmem u zwierząt poprzez żywienie”, Piechowice, 15-17.06.2011. Materiały konferencyjne 72-73, 2011

8. Czauderna M., Michalski J.P., Kowalczyk J., Litwin W. - Oznaczanie dialdehydu malonowego jako wskaźnika peroksydacji lipidów, przy użyciu ultra szybkiej chromatografii cieczowej. VIII Konferencja młodych badaczy „Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt”, Warszawa, 19-20.09.2011. Materiały konferencyjne s. 22-24, 2011

9. Czauderna M., Michalski J.P., Kowalczyk J., Litwin W. - Oznaczanie kwasu diaminopimelinowego w materiałach biologicznych przy użyciu chromatografii cieczowej. VIII Konferencja młodych badaczy „Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt”, Warszawa, 19-20.09.2011. Materiały konferencyjne s. 57-58, 2011

10. Czauderna M., Michalski J.P., Litwin W. - Badanie produktów reakcji selenianu (IV) z glutationem i cysteiną metodą ultra szybkiej chromatografii cieczowej z detekcją fotodiodową. VIII Konferencja młodych badaczy „Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt”. Warszawa, 19-20.09.2011. Materiały konferencyjne s. 59-61, 2011

11. Dobek E., Molik E., Hasiec M., Herman A., Górski K., Misztal T. - Neuralne czynniki hamujące aktywność sekrecyjną układu GnRH/LH u owcy w okresie laktacji. VI Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu, Polańczyk - Rzeszów, 8-10.09.2011. Materiały konferencyjne s. 43, 2011

12. Gajewska A., Kochman K., Suwik M. - Estrogenowa regulacja ekspresji genu galaniny w neuronach GnRH w badaniach in vivo i in vitro. VI Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu. Polańczyk-Rzeszów, 8-10.09.2011. Materiały konferencyjne s. 44, 2011

13. Gajewska A., Kochman K., Suwik M. - Gonadal steroids affect galanin mRNA expression and stability in Lβ-T2 cell line. Konferencja “Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism”. Kraków, 8-10.06.2011. Materiały konferencyjne s. 70, 2011

14. Gajewska A., Pająk B., Gajkowska B., Strzałkowski R., Kochman K., Styrna J. - Alterations in median eminence/arcuate nucleus ultrastructure in mosaic mice. XXV Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego. Olsztyn, 15-17.09.2011. Materiały konferencyjne s. 190, 2011

15. Gilun P., Koziorowski M., Stefańczyk-Krzymowska S., Przekop F., Sowa-Kućma M., Tabęcka-Łonczyńska A., Romerowicz-Misielak M. - Sezonowe i dobowe zmiany ekspresji genów zegara biologicznego w mózgu w okresie najdłuższego i najkrótszego dnia po infuzji autologicznej krwi o podwyższonym stężeniu tlenku węgla. VI Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu. Polańczyk- Rzeszów, 8-10.09.2011. Materiały konferencyjne s.156, 2011

16. Gilun P., Stefańczyk-Krzymowska S., Przekop F., Koziorowski M., Sowa-Kućma M., Tabęcka-Łonczyńska A., Romerowicz-Misielak M. - Sezonowe i dobowe zmiany ekspresji genów zegara biologicznego w mózgu w okresie najdłuższego i najkrótszego dnia po infuzji autologicznego osocza o podwyższonym stężeniu tlenku węgla. VI Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu. Polańczyk-Rzeszów, 8-10 września 2011. Materiały konferencyjne s. 157, 2011

17. Górski K., Romanowicz K., Misztal T. - Wpływ antagonistów endogennych peptydów opioidowych na sekrecję GH u owcy w okresie laktacji. VI Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu. Polańczyk- Rzeszów, 8-10.09.2011. Materiały konferencyjne s. 45, 2011

18. Hasiec M., Molik E., Herman A., Dobek E., Misztal T. - Stymulujący wpływ salsolinolu na ekspresję genu prolaktyny w komórkach przedniej przysadki u owcy w okresie laktacji. VI Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu. Polańczyk-Rzeszów, 8-10.09.2011. Materiały konferencyjne s. 58, 2011

19. Herman A.P., Misztal T., Tomaszewska-Zaremba D. - The possible involvement of central IL-1β in the GnRH secretion in anestrous ewes. Sympozjum ANIMBIOGEN in EU: „Wykorzystanie Narzędzi Biologii Molekularnej do Poprawy Jakości Produktów Pochodzenia Zwierzęcego, Zdrowia i Rozrodu Zwierząt”. Jastrzębiec, 10-11.03.2011. Materiały konferencyjne s. 18, 2011

20. Herman A.P., Tomaszewska-Zaremba D. - Interleukin-1β in the central nervous system - influence on the reproduction. XXV Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Olsztyn, 15-17.09.2011. Book of Programme and Abstracts s 11.2; p. 158, 2011

21. Herman A.P., Tomaszewska-Zaremba D. - Wpływ IL-1β na ekspresję genu NPY w podwzgórzu u anestralnych owiec. VI Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu. Polańczyk-Rzeszów, 8-10.09.2011. Materiały konferencyjne s. 46, 2011

22. Kapica M., Antushevich H., Jankowska A., Bierła J., Kato I., Kuwahara A., Zabielski R. – The effect of obestatin on pancreatic exocrine secretion in anaesthetized rat. XXV Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego. Olsztyn, 15-17.09.2011. Journal of Physiology and Pharmacology, 62, suppl. 1, s. 109, 2011

23. Kirsz K., Szczęsna M., Romanowicz K., Zieba-Przybylska D.A. - The use of highly specific leptin antagonist (L39A/D40A/F41A) to study the interactions between leptin, ghrelin and orexin in sheep. XXV Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego. Olsztyn,15-17.09.2011. Journal of Physiology and Pharmacology, S11.19, 167, 2011

24. Kirsz K., Molik E., Misztal T., Szczęsna M., Zięba-Przybylska D.A. - Wykorzystanie owczego antagonisty leptyny (L39A/D40A/F41A) do określania interakcji pomiędzy leptyną, oreksyną i greliną u owiec. VI Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu. Polańczyk-Rzeszów, 8-10.09.2011. Materiały konferencyjne s. 47, 2011

25. Konieczka P., Czauderna M., Czerwiński J., Rozbicka-Wieczorek A., Smulikowska S. - Wpływ podawania nasion rzepaku, lnu i oleju rybiego na skład kwasów tłuszczowych w mięśniu udowym kurcząt. VIII Konferencja młodych badaczy „Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt”, Warszawa, 19-20.09.2011. Materiały konferencyjne s. 43-44, 2011

26. Kowalik B., Pająk J.J., Długołęcka Z., Skomiał J., Zalewska M. - Wpływ metabolitów drożdży, rodzaju białka oraz energii w dawce na profil lipidowy krwi owiec. XL Sesja Naukowa Komisji Żywienia Zwierząt KNZ PAN „Sterowanie metabolizmem u zwierząt poprzez żywienie”. Piechowice, 15-17.06.2011. Materiały konferencyjne s. 92-93, 2011

27. Krajewska K.A., Rozbicka-Wieczorek A., Czauderna M., Kowalczyk J. - Wpływ dodatku do diety Se oraz izomerów CLA na profil kwasów tłuszczowych w nerkach szczurów. VIII Konferencja młodych badaczy „Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt”. Warszawa, 19-20.09.2011. Materiały konferencyjne s. 87-89, 2011

28. Miltko R., Bełżecki G., Michałowski T. – Aktywność chitynolityczna i chitozanolityczna orzęsków żwaczowych Entodinium caudatum. 17th Workshop „New Aspects on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives. Warszawa, 21-23.09.2011. Materiały konferencyjne, abstr. 39, 2011

29. Misztal T., Tomaszewska-Zaremba D., Górski K., Romanowicz K. - Salsolinol, a hypothalamic factor stimulating prolactin secretion in lactating females. XXV Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego. Olsztyn,15-17.09.2011. Journal of Physiology and Pharmacology S11.9, 161, 2011

30. Molik E., Misztal T., Romanowicz K., Zięba-Przybylska D. - Wpływ oreksyny A na ekspresję prolaktyny i hormonu wzrostu u laktujących owiec - badania in vitro. VI Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu. Polańczyk – Rzeszów, 8-10.09.2011. Materiały konferencyjne s. 48, 2011

31. Molik E, Misztal T, Romanowicz K, Zięba-Przybylska D. - Lactation profile in sheep with disturbed rhythm of seasonality. XXV Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego. Olsztyn, 15-17.09.2011. Journal of Physiology and Pharmacology, S11.9, 162, 2011

32. Paradziej-Łukowicz J., Lewandowska A., Muszyńska-Furas B., Barszcz M., Peszyńska-Sularz G. - Wpływ nowych diet (sojowej i kazeinowej) dla myszy i szczurów z przeznaczeniem do sterylizacji, na wzrost masy ciała oraz parametry morfologiczne i biochemiczne krwi szczurów Crl:Wistar (Han) utrzymywanych w warunkach SPF - badania porównawcze. II Konferencja pt. „Zwierzęta w badaniach naukowych”. Warszawa, 5-7.09.2011. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Animal Science 48, 105-106, 2011

33. Piskuła M., Strączkowski M., Żmudzki J., Osek J., Niemczuk K., Horbańczuk J., Skomiał J. - Bezpieczna żywność prozdrowotna dla długiego i komfortowego życia. II Kongres Nauk Rolniczych „Nauka - Praktyce”. Warszawa, 5.10.2011. Materiały konferencyjne s. 92-101, 2011

34. Polkowska J., Wańkowska M., Cieślak M., Caraty A., Tillet Y. - The effect of short fasting on the hypothalamic neuronal system of kisspeptin in prepubertal female sheep. VI Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu. Polańczyk - Rzeszów, 8-10.09.2011. Materiały konferencyjne s. 50, 2011

35. Polkowska J., Picard S., Wańkowska M., Caraty A., Tillet Y. - Localization of kisspeptin neurons in the hypothalamus of prepubertal lambs. VI Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu. Polańczyk–Rzeszów, 8-10.09.2011. Materiały konferencyjne s. 59, 2011

36. Raj S., Skiba G., Weremko D., Poławska E., Fandrejewski H. - Wpływ pobrania białka i energii w paszy na otłuszczenie oraz profil kwasów tłuszczowych mięśnia longisimuss lumborum świń. The influence of protein and energy intake on fitness and profile of fatty acids in pigs muscle longisimuss lumborum. Konferencja Naukowa „Badania innowacyjne z zakresu użytkowania trzody chlewnej”. Krynica Zdrój, 6-8.04.2011. Materiały konferencyjne s. 41, 2011

37. Rekiel A., Wojtasik M., Ptak J., Więcek J., Blicharski T., Mroczko L. - Wpływ udziału płci w miocie pochodzenia loch rasy wielka biała polska na liczbę prosiąt urodzonych i odchowanych. LXXVI Zjazd Naukowy PTZ pt.: „Znaczenie tradycji w chowie i hodowli zwierząt w dobie globalizacji”. Poznań, 14-16.09.2011. Materiały zjazdowe s. 121, 2011

38. Skiba G. - Przemiana białka w ciele rosnących świń. Konferencja Naukowa: „Badania innowacyjne z zakresu użytkowania trzody chlewnej”. Krynica Zdrój, 6-8.04.2011. Materiały konferencyjne s. 14, 2011

39. Skiba G., Raj S. – Relationship between protein/energy intake and protein metabolism of longissimus dorsi muscle and pork tenderness. Sympozjum ANIMBIOGEN in EU: „Wykorzystanie Narzędzi Biologii Molekularnej do Poprawy Jakości Produktów Pochodzenia Zwierzęcego, Zdrowia i Rozrodu Zwierząt”. Jastrzębiec, 10-11.03.2011. Materiały konferencyjne, s.

40. Słupecka M., Woliński J., Kuwahara A., Kato I. - Effect of enteral obestatin on duodenal and jejunal motility in vitro in suckling rats. XXV Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego. Olsztyn, 15-17.09. 2011. Journal of Physiology and Pharmacology 173, 2011

41. Smulikowska S., Czerwiński J., Konieczka P., Mieczkowska A. - Wpływ nasion rzepaku, lnu i oleju rybiego na wyniki odchowu i wydajność rzeźną kurcząt brojlerów. XL Sesja Naukowa Komisji Żywienia Zwierząt KNZ-PAN. Piechowice, 15-17.06.2011. Materiały konferencyjne s.156-157, 2011

42. Sowa-Kućma M., Gilun P., Tabęcka-Łonczyńska A., Romerowicz-Misielak M., Przekop F., Koziorowski M. - Sezonowe i dobowe zmiany ekspresji genów enzymów syntezy melatoniny w szyszynce w okresie najdłuższego i najkrótszego dnia po infuzji autologicznego osocza o podwyższonym stężeniu tlenku węgla. VI Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu. Polańczyk-Rzeszów, 8-10.09.2011. Materiały konferencyjne s. 161, 2011

43. Sowa-Kućma M., Gilun P., Przekop F., Tabęcka-Łonczyńska A., Romerowicz-Misielak M., Koziorowski M. - Sezonowe i dobowe zmiany ekspresji genów enzymów syntezy melatoniny w szyszynce w okresie najdłuższego i najkrótszego dnia po infuzji krwi o podwyższonym stężeniu tlenku węgla. VI Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu. Polańczyk-Rzeszów, 8-10.09.2011. Materiały konferencyjne s. 162, 2011

44. Sowa-Kućma M., Gilun P., Przekop F., Tabęcka-Łonczyńska A., Romerowicz-Misielak M., Koziorowski M. - Sezonowe i dobowe zmiany ekspresji genów zegara biologicznego w szyszynce w okresie najdłuższego i najkrótszego dnia po infuzji krwi o podwyższonym stężeniu tlenku węgla. VI Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu. Polańczyk-Rzeszów, 8-10.09.2011. Materiały konferencyjne s.163, 2011

45. Sowa-Kućma M., Gilun P., Tabęcka-Łonczyńska A., Romerowicz-Misielak M., Koziorowski M., Przekop F. - Sezonowe i dobowe zmiany ekspresji genów zegara biologicznego w szyszynce w okresie najdłuższego i najkrótszego dnia po infuzji osocza o podwyższonym doświadczalnie stężeniu tlenku węgla. VI Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu. Polańczyk-Rzeszów, 8-10.09.2011. Materiały konferencyjne s. 164, 2011

46. Taciak M., Barszcz M., Święch E., Tuśnio A., Boryczka M., Skomiał J. - Effect of type of protein and dietary fibre on the activity of bacterial flora and morphology of caecum of pigs. Sympozjum ANIMBIOGEN in EU: “Wykorzystanie narzędzi biologii molekularnej do poprawy jakości produktów pochodzenia zwierzęcego, zdrowia i rozrodu zwierząt”. Jastrzębiec, 10-11.03.2011. Materiały konferencyjne s. 19, 2011

47. Taciak M., Barszcz M., Święch E., Tuśnio A., Boryczka M., Skomiał J. - Wpływ rodzaju białka i włókna pokarmowego na aktywność mikroflory i morfologię jelita ślepego świń. XL Sesja Naukowa Komisji Żywienia Zwierząt KNZ PAN „Sterowanie metabolizmem u zwierząt poprzez żywienie”. Piechowice, 15-17.06.2011. Materiały konferencyjne s. 52-53, 2011

48. Taciak M., Skomiał J., Tuśnio A., Pastuszewska B., Kopowski J. - Wpływ termicznej sterylizacji na retencję wybranych witamin w preparatach witaminowych. XL Sesja Naukowa Komisji Żywienia Zwierząt KNZ PAN „Sterowanie metabolizmem u zwierząt poprzez żywienie”. Piechowice, 15-17.06.2011. Materiały konferencyjne s. 110-111, 2011

49. Taciak M., Tuśnio A., Barszcz M., Paradziej-Łukowicz J., Skomiał J., Pastuszewska B. - Wpływ termicznej sterylizacji diet hodowlanych dla zwierząt laboratoryjnych na parametry wzrostu i masę narządów szczurów. - XL Sesja Naukowa Komisji Żywienia Zwierząt KNZ PAN „Sterowanie metabolizmem u zwierząt poprzez żywienie”. Piechowice, 15-17.06.2011. Materiały konferencyjne s. 164-165, 2011

50. Tuśnio A., Taciak M., Mieczkowska A., Pastuszewska B., Smulikowska S.- Wpływ zróżnicowania poziomu glikoalkaloidów i inhibitora trypsyny w diecie na trawienie białka koncentratu ziemniaczanego przez kurczęta. XL Sesja Naukowa Komisji Żywienia Zwierząt KNZPAN „Sterowanie metabolizmem u zwierząt poprzez żywienie”. Piechowice, 15-17.06.2011. Materiały konferencyjne s. 166-167, 2011

51. Wańkowska M., Romanowicz K. - Podwzgórzowo-gonadotropowe mechanizmy inicjacji dojrzewania jąder u jagniąt w stresogennych warunkach wczesnego przerwania okresu odchowu przy matce. VI Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu. Polańczyk-Rzeszów, 8-10.09.2011. Materiały konferencyjne s. 55, 2011

52. Wasilewska-Dziubińska E., Gajewska A., Wolińska-Witort E., Skrzypska J., Chmielowska M. - Evaluation of the influence of valproate on LH release from primary anterior pituitary cells culture of rat. XXV Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego. Olsztyn, 15-17.09.2011. Materiały konferencyjne s.166, 2011

53. Weremko D., Fandrejewski H., Raj St., Skiba G. - Wpływ otłuszczenia ciała na wybrane parametry biomechaniczne kości świń. Effect of body fitness on selected biomechanical parameters of bones in pigs. Konferencja Naukowa „Badania innowacyjne z zakresu użytkowania trzody chlewnej”. Krynica Zdrój, 6-8.04.2011, Materiały konferencyjne, s. 60, 2011

54. Woliński J., Słupecka M., Ochniewicz P., Prykhod’ko O., Weström B., Pierzynowski S.G. – Effect of oral administration of pancreatic enzymes on the development of the gastrointestinal tract in newborn piglets. Sympozjum ANIMBIOGEN in EU: “Wykorzystanie narzędzi biologii molekularnej do poprawy jakości produktów pochodzenia zwierzęcego, zdrowia i rozrodu zwierząt”. Jastrzębiec, 10-11.03.2011. Materiały konferencyjne s. 19, 2011

55. Zalewska M.P., Kowalik B., Pająk J.J. – The effect of different source of tannins on plasma biochemical indices in sheep. VIII Konferencja młodych badaczy „Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt”. Warszawa, 19-20.09.2011. Materiały konferencyjne s. 109-110, 2011

56. Zielińska M., Sawosz E., Gajewska A. - Influence of taurine and nanoparticles of gold in chicken embryos pectoral muscle development. Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism. Kraków, 8-10.06.2011. Materiały konferencyjne p. 286, 2011

57. Zielińska M.K., Sawosz-Chwalibog E. – Wpływ siarczanu heparanu i nanocząstek złota na morfologiczno-molekularne aspekty rozwoju mięśni. Badania modelowe na zarodkach kury. VIII Konferencja młodych badaczy „Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt”. Warszawa, 19-20.09.2011. Materiały konferencyjne s. 34-36, 2011

58. Zielińska M., Sawosz E., Gajewska A. - Influence of hepharan sulphate and nanoparticles of gold on chicken embryos, pectoral muscle development. XXV Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego. Olsztyn, 15-17.09.2011. Materiały konferencyjne s. 83, 2011

59. Zięba-Przybylska D.A., Szczesna M., Molik E., Misztal T., Kirsz K. - Regulatory role of leptin in seasonality of reproduction and metabolism in sheep. XXV Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego. Olsztyn, 15-17.09.2011. J. Physiology and Pharmacology S11.19, 167.

IV. Artykuły popularno-naukowe

1. Bełżecki G., Miltko R., Michałowski T. - Chitin, a potential source of energy for rumen ciliates and their host. Annual Report, Polish Academy of Sciences 76-78, 2011

2. Kochman K. - Kwasy w formie cis. Academia 3, 35-37, 2010

3. Kochman K. – Wielkie damy nauki. Academia 4, 27-29, 2011

4. Konieczka P. – Nadchodzą poważne problemy z zapewnieniem bezpieczeństwa paszowego dla drobiu w Polsce – jak można się bronić? Polskie drobiarstwo 36-37, 2011

5. Konieczka P. – Ocena możliwości i opłacalności uruchomienia biogazowni przy fermie drobiu. Hodowca drobiu 8, 42-44, 2011

6. Konieczka P. – Ocena możliwości i opłacalności wykorzystania odpadów z fermy drobiu do produkcji biogazu. Polskie drobiarstwo 3, 15-17, 2011

7. Konieczka P. – Skuteczne i bezpieczne zagospodarowanie padłych ptaków z ferm. Hodowca drobiu 10, 30-32, 2011

8. Konieczka P. – Wykorzystanie odchodów drobiowych do produkcji biogazu. Hodowca drobiu 5, 21-22, 2011

9. Smulikowska S. - Dalsza poprawa wartości paszowej rzepaku - rzepak żółtonasienny. Polskie drobiarstwo, 1, 26-28, 2011

10. Smulikowska S. - Pasze rzepakowe, technologia ich otrzymywania i ich wykorzystanie w praktyce. Nasz rzepak 1, 31-35, 2011

V. Inne

1. Skomiał J. – The 20th Anniversary of the Journal of Animal and Feed Sciences. Journal of Animal and Feed Sciences 20, 648-649, 2011