Menu

Bibliografia 2010

|

PRACE OPUBLIKOWANE

I. Monografie, rozprawy doktorskie i habilitacyjne

 1. Barszcz M., Skomiał J. - Rola składników pokarmowych w rozwoju przewodu pokarmowego zwierząt monogastrycznych. W: Lucerna w żywieniu ludzi i zwierząt. Studia regionalne i lokalne Polski Południowo-Wschodniej. Tom VI. Monografie pod red. E. R. Greli. Wyd. Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego i Lokalnego „PROGRESS", s. 102-109, 2010 pkt. 3
 2. Ciechanowska M. - Ekspresja genów GnRH i receptora GnRH w układzie podwzgórzowo – przysadkowym u owcy w różnych stanach fizjologicznych i wpływ czynników stresogennych.- Rozprawa doktorska, Jabłonna, ss. 142, 2010
 3. Czauderna M., Rozbicka-Wieczorek A., Krajewska K.A., Kowalczyk J. – Influence of linseed oil and selenate supplemented to the diet on the concentration of fatty AIDS and Se, Zn, Fe, Ca and Mg in muscles and the liver of sheep. W: Intramuscular fat and histological structure of meat. Modern trends in meat production. Eds.: Migdał W., Cilev G., Živković B. and Jukna V. - Polish Society of Food Technologists – Małopolska Branch, Kraków, s. 21-29. 2010 pkt. 7
 4. Raj S., Skiba G., Poławska E., Weremko D. – Effects of various dietary fat sources on the carcass characteristics and fatty acid profile of intramuscular and subcutaneous fat in pigs. W: Intramuscular fat and histological structure of meat. Modern trends in meat production. Eds.: Migdał W., Cilev G., Živković B. and Jukna V. - Polish Society of Food Technologists – Małopolska Branch, Kraków, s. 57-64, 2010 pkt. 7
 5. Skiba G. – Wzrost kompensacyjny świń jako efekt wcześniejszego zróżnicowania pobrania białka i energii. Skład ciała i mięśni, przemiana białka komórek mięśniowych, kruchość mięsa oraz wzrost przewodu pokarmowego. - Podsumowanie monotematycznego zbioru publikacji stanowiących podstawę rozprawy habilitacyjnej. Rozprawa habilitacyjna, Jabłonna, ss. 106, 2009
 6. Skiba G., Raj S., Poławska E. – Relationship between composition of daily muscle gain and meat tenderness in pigs. Pig meat. W: Intramuscular fat and histological structure of meat. Modern trends in meat production. Eds.: Migdał W., Cilev G., Živković B. and Jukna V.- Polish Society of Food Technologists – Małopolska Branch, Kraków, s. 89-98, 2010 pkt. 7
 7. Więcek J., Rekiel A., Batorska M., Skomiał J. – The effect of level of feeding pigs in the second fattening period on fatty acid profile in outer and inner backfat layers. W: Intramuscular fat and histological structure of meat. Modern trends in meat production. Eds.: Migdał W., Cilev G., Živković B. and Jukna V. - Polish Society of Food Technologists – Małopolska Branch, Kraków, s. 65-70, 2010

II. Oryginalne artykuły i rozprawy naukowe

 1. Bełżecki G., Miltko R., Kwiatkowska E., Michałowski T. - Mureinolytic ability of the rumen ciliate Diploplastron affine. - Folia Microbiol. 55, 312-314, 2010 IF = 0,978 pkt. 20
 2. Buraczewska L., Pastuszewska B., Smulikowska S. - Wartość paszowa nasion łubinu w żywieniu świń, drobiu i ryb. - Zesz. Probl. Post. Nauk rol. 550, 21-31, 2010 pkt. 6
 3. Ciechanowska M., Łapot M., Mateusiak K., Przekop F. - Neuroendocrine regulation of GnRH release and expression of GnRH and GnRH receptor genes in the hypothalamus – pituitary unit in different physiological states. - Reprod. Biol. 10, 2, 45-84, 2010 IF = 0.88 pkt. 20
 4. Ciechanowska M., Łapot M., Malewski T., Mateusiak K., Misztal T., Przekop F. – Ekspresja genu GnRH i genu receptora GnRH (GnRHR) w układzie podwzgórzowo-przysadkowym owcy w różnych stanach fizjologicznych. - Post. Nauk rol., z. 4, 89-102, 2010 pkt. 6
 5. Cieślak A., Kowalczyk J., Czauderna M., Potkański A., Szumacher-Strabel M. – Enhancing unsaturated fatty acids in ewe's milk by feeding rapeseed or linseed oil. -Czech J. Anim. Sci. 55, 496-504, 2010 IF=1.008 pkt. 20
 6. Czauderna M., Kowalczyk J., Krajewska K.A., Michalski J.P. - The dietary level of selenite and selenized yeast influences the concentrations of selected fatty acids in the abdominal fat and brain of rats. - J. Anim. Feed Sci. 19, 113-129, 2010 IF = 0.692 pkt. 20
 7. Czauderna M., Kowalczyk J., Krajewska K.A. – The effect of conjugated linoleic acid isomers, selenite and selenized yeast supplemented to the diet on the fatty acid profile in the pancreas of rats. - J. Anim. Feed Sci. 19, 495-508, 2010 IF = 0.692 pkt. 20
 8. Czauderna M., Kowalczyk J., Krajewska K.A., Leng L. – Selenite, selenized yeast or conjugated linoleic acid isomers supplemented to the diet influence the fatty acid profile in the spleen and blood plasma of rats. - J. Anim. Feed Sci. 19, 613-627, 2010 IF = 0,692 pkt. 20
 9. Czauderna M., Kowalczyk J., Michalski J.P. - Effect of protein level in the diet on the fatty acid profile in goat milk. - J. Anim. Feed Sci. 19, 211-217, 2010 IF = 0.692 pkt. 20
 10. Czerwiński J., Højberg O., Smulikowska S., Engberg R.M., Mieczkowska A. - Influence of dietary pea, organic acids and probiotic supplementation on performance and caecal microbial ecology of broiler chickens. - Brit. Poultry Sci., 51, 2, 258-269, 2010 IF=1.064 pkt. 27
 11. Głogowski R., Czauderna M., Rozbicka A., Krajewska K.A., Clauss M. - Fatty acid profile of hind leg muscle in female and male nutria (Myocastor coypus Mol.), fed green forage diet. - Meat Sci. 85, 577-579, 2010 IF = 1.954 pkt. 32
 12. Głogowski R., Czauderna M., Rozbicka-Wieczorek A., Krajewska K.A - Fatty acid concentration in the meat of young female nutria (Myocastor coypus Mol.). - Roczniki Naukowe PTZ 6, 3, 131-139, 2010 pkt. 6
 13. Górski K, Romanowicz K., Molik E., Fülöp F., Misztal T. - Effects of salsolinol and its antagonistic analogue, 1-MeDIQ, on growth hormone release in nursing sheep. -Acta Neurobiol. Exp. 70, 20-27, 2010 IF = 1.337 pkt. 13
 14. Herman A.P., Tomaszewska-Zaremba D. - Effect of endotoxin on the expression of GnRH and GnRHR genes in the hypothalamus and anterior pituitary gland of anestrous ewes. – Anim. Reprod. Sci. 120, 105-111, 2010 IF=1.563 pkt. 32
 15. Herman A.P., Romanowicz K., Tomaszewska-Zaremba D. - Effect of LPS on reproductive system at the level of the pituitary of anestrous ewes. – Reprod. Domest. Anim. 45, 6, e351-359, 2010 IF=1.606 pkt. 32
 16. Herman A.P., Misztal T., Herman A., Tomaszewska-Zaremba D. - Expression of interleukin (IL) – 1beta and IL-1 receptors in the hypothalamus of anoestrous ewes after lipopolisaccharide treatment. - Reprod. Domest. Anim. 45, 6, e426-433, 2010 IF=1.606 pkt. 32
 17. Jaszczak K., Sysa P., Sacharczuk M., Parada R., Romanowicz K., Kawka M., Jarmuż W. - SRY-negative, 64-XX sex reversal in a Konik Polski horse: a case report. - Anim. Sci. Papers Rep. 28, 381-388, 2010 IF=0.349 pkt. 13
 18. Kasperowicz A., Stan-Głasek K., Guczyńska W., Piknová M., Pristaš P., Nigutova K., Javorsky P., Michałowski T. - Fructanolytic and saccharolytic enzymes of the rumen bacterium Pseudobutyrivibrio ruminis strain 3. - Folia Microbiol. 55, 329-333, 2010 IF = 0.978 pkt. 20
 19. Kasperowicz A., Pristaš P., Piknová M., Javorský P., Guczyńska W., Michałowski T., Kwiatkowska E. - Fructanolytic and saccharolytic enzymes of Treponema zioleckii strain kT. - Anaerobe 16, 387-392, 2010 IF - 1.567 pkt. 20
 20. Kochman K., Czauderna M. – The necessity of adequate nutrition with diets containing omega-3 and omega-6 fatty acids for proper brain development, function and delayed aging: Review. - J. Anim. Feed Sci. 19, 511-524, 2010 IF = 0,692 pkt. 20
 21. Kowalik B., Pająk J.J., Michałowski T., Skomiał J., Długołęcka Z. - Liczebność populacji orzęsków i aktywność enzymów fibrolitycznych w żwaczu kóz otrzymujących dodatki preparatów drożdżowych. - Zesz. Probl. Post. Nauk rol. 544, 139-145, 2010 pkt. 6
 22. Lipiński P., Starzyński R.R., Canonne-Hergaux F., Tudek B., Oliński R., Kowalczyk P., Dziaman T., Thibaudeau O., Gralak M.A., Smuda E., Woliński J., Usińska A., Zabielski R. - Benefits and risks of iron supplementation in anemic neonatal pigs. -Am. J. Pathol. 177, 1233-1243, 2010 IF = 5.673 pkt. 32
 23. Miltko R., Bełżecki G., Kasperowicz A., Michałowski T. - Isolation and purification of chitinolytic enzymes of rumen ciliates Eudiplodinium maggii. - Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives, 15, 189-196, 2010 pkt. 6
 24. Miltko R., Bełżecki G., Kwiatkowska E., Michałowski T. - The ability of the rumen protozoan Eudiplodinium maggii to utilize chitin. - Folia Microbiol. 55, 349-351, 2010 IF = 0,978 pkt. 20
 25. Misztal T., Tomaszewska-Zaremba D., Górski K., Romanowicz K. - Opioid-salsolinol relationship in the control of prolactin release during lactation. - Neuroscience 170, 1165-1171, 2010 IF = 3.292 pkt. 27
 26. Molik E., Misztal T., Romanowicz K., Murawski M. - Changes in melatonin and growth hormone concentrations in Olkuska sheep, Polish Mountain sheep and their crosses during lactation. - Rocz. Nauk. Zoot. 6, 15-23, 2010 pkt. 6
 27. Molik E., Misztal T., Romanowicz K., Zięba D - The effects of melatonin on prolactin and growth hormone secretion in ewes under different photoperiods, during the early post partum period. - Small Rumin. Res. 94,137-141, 2010 IF=1.428 pkt. 27
 28. Pastuszewska B., Taciak M., Tuśnio A., Misztal T., Ochtabińska A. - Physiological effects of long-term feeding diets supplemented with potato fibre or cellulose to adult rats. - Arch. Anim. Nutr. 64, 2, 155-169, 2010 IF=0.900 pkt. 32
 29. Piela P., Michałowski T., Miltko R., Szewczyk K.W., Sikora R., Grzesiuk E., Sikora A. - Can a fermentation gas mainly produced by rumen Isotrichidae ciliates be a potential source of biohydrogen and a fuel for a chemical fuel cell? - J. Microbiol. Biotechnol. 20, 1092-1100, 2010 IF =2.060 pkt. 27
 30. Polkowska J. - Kisspeptyna – nowy peptyd w procesach rozrodu. - Postępy Biologii Komórki, 37, 809-817, 2010 pkt. 9
 31. Polkowska J., Wańkowska M. - Effects of maternal deprivation on the somatotrophic axis and neuropeptide Y in the hypothalamus and pituitary in female lambs. The histomorphometric study. - Folia Histochem. Cytobiol. 48, 171-177, 2010 IF=1.081 pkt. 13
 32. Raj S., Poławska E., Skiba G., Weremko D., Fandrejewski H., Skomiał J. – The influence of dietary source of fatty acids on chemical composition of the body and utilization of linoleic and linolenic acids by pigs. - Anim. Sci. Papers a. Reports. 28, 355-362, 2010 IF=0.349 pkt. 13
 33. Raj S., Skiba G., Weremko D., Fandrejewski H. – Wykorzystanie lizyny pozornie strawnej do końca jelita cienkiego z pasz zawierających poekstrakcyjną śrutę rzepakową lub sojową przez rosnące świnie. Zesz. Probl. Post. Nauk rol. 544, 63-70, 2010 pkt. 6
 34. Raj S., Skiba G., Weremko D., Fandrejewski H., Migdał W., Borowiec F., Poławska E. - The relationship between the chemical composition of the carcass and the fatty acid composition of intramuscularly fat and backfat of several pig breeds slaughtered at different weights. - Meat Sci. 86, 2, 324-330, 2010 IF=1.954 pkt. 32
 35. Rogozińska K., Woliński J., Słupecka M., Pierzynowski S. G. - Neonatal development and central appetite regulation. - Journal of Pre-Clinical and Clinical Research, 3, 84-90, 2009 pkt. 6
 36. Sikorova L., Piknová M., Javorský P., Guczyńska W., Kasperowicz A., Michałowski T., Pristaš P. – Variability of treponemes in the rumen of ruminants. - Folia Microbiol. 55, 376-378, 2010 IF=0.978 pkt. 20
 37. Simunek J., Koppova I., Filip I., Tischenko G., Bełżecki G. – The antimicrobial action of low-molecular-mass chitosan, chitosan derivatives and chitooligosaccharides on bifidobacteria. - Folia Microbiol. 55, 379-382, 2010 IF=0.978 pkt. 20
 38. Skiba G. - Effects of energy or protein restriction followed by realimentation on the composition of gain and meat quality characteristics of Musculus longissimus dorsi in pigs. - Arch. Anim. Nutr. 64, 1, 36-46, 2010 IF=0.900 pkt. 32
 39. Skiba G., Raj S., Poławska E., Weremko D. – Zależności między składem chemicznym mięśni a kruchością mięsa świń. - Zesz. Probl. Post. Nauk rol. 544, 71-78, 2010 pkt. 6
 40. Skipor J., Misztal T., Kaczmarek M. - Independent changes of thyroid hormones in blood plasma and cerebrospinal fluid after melatonin treatment in ewes. – Theriogenology, 74, 236-245, 2010 IF = 2.073 pkt. 32
 41. Skipor J., Misztal T., Szczepkowska A. - Thyroid hormones in third ventricular cerebrospinal fluid of adult female sheep during different periods of reproductive activity. - Pol. J. Vet. Sci. 13, 587-595, 2010 IF=0.42 pkt. 20
 42. Słupecka M., Woliński J., Pierzynowski S.G. - Crypt fission contributes to postnatal epithelial growth of the small intestine in pigs. - Livest. Sci. 133, 34-37, 2010 IF = 1.410 pkt. 27
 43. Smulikowska S., Czerwiński J., Mieczkowska A. – Effect of an organic acid blend and phytase added to a rapeseed cake-containing diet on performance, intestinal morphology, caecal microflora activity, and thyroid status of broiler chickens. – J. Anim. Physiol. Anim. Nutr., 94, 15-23, 2010 IF=1.229 pkt. 27
 44. Sosin-Bzducha E., Strzetelski J., Borowiec F., Kowalczyk J., Okoń K. - Effect of feeding ensiled maize grain on rumen development and calf rearing performance. - J. Anim. Feed Sci. 19, 195-210, 2010 IF = 0.692 pkt. 20
 45. Stan-Głasek K., Kasperowicz A., Guczyńska W., Piknova M., Pristas P., Nigutova K., Javorsky P., Michałowski T. - Phosphorolytic cleavage of sucrose by sucrose-grown ruminal bacterium Pseudobutyrivibrio ruminis strain k3. - Folia Microbiol. 55, 383-385, 2010 IF = 0.978 pkt. 20
 46. Święch E., Buraczewska L., Tuśnio A., Taciak M. - The effects of supplementing a low-protein threonine-deficient diet with different sources of non-essential amino acids on nitrogen retention and gut structure in young pigs. - Arch. Anim. Nutr. 64, 1, 22 -35, 2010 IF=0.900 pkt. 32
 47. Święch E., Ceregrzyn M., Taciak M., Tuśnio A., Korczyński W., Buraczewska L. - Effect of graded levels of dietary threonine on motility of the small intestine of young pigs. - Livest. Sci. 134, 239-242, 2010 IF=1.41 pkt. 27
 48. Święch E., Tuśnio A., Taciak M., Ceregrzyn M., Korczyński W. - Effect of dietary fibre and protein sources on contractility and morphometry of pig colon. - Livest. Sci., 134, 172-175, 2010 IF=1.41 pkt. 27
 49. Taciak M., Pastuszewska B., Tuśnio A., Święch E. - Effects of two protein and fibre sources on SCFA concentration in pig large intestine. - Livest. Sci., 133, 138-140, 2010 IF=1.41 pkt. 27
 50. Tillet Y., Picard S., Bruneau G., Ciofi P., Wańkowska M., Wójcik-Gładysz A., Polkowska J. - Hypothalamic arcuate neuropeptide Y-neurons decrease periventricular somatostatin-neuronal activity before puberty in the female lamb: Morphological arguments. - J. Chem. Neuroanat., 40, 265-271, 2010 IF=1.753 pkt. 27
 51. Wańkowska M., Polkowska J. - Effect of maternal deprivation on the gonadotrophin-releasing hormone (GnRH) and GnRH-associated peptide neurobiology in lambs during the transition from infancy to prepuberty. - Folia Histochem. Cytobiol., 48, 12-18, 2010 IF=1.081 pkt. 13
 52. Wańkowska M., Polkowska J. - The pituitary endocrine mechanisms involved in mammalian maturation: maternal and photoperiodic influences. - Reprod. Biol., 10, 3-18, 2010 IF=0.882 pkt. 20
 53. Wańkowska M., Polkowska J., Misztal T., Romanowicz K. - Influence of ovarian hormones on endocrine activity of gonadotroph cells in the adenohypophysis of lambs during the postnatal transition to prepuberty. - Anim. Reprod. Sci., 121, 84-93, 2010 IF = 1.563 pkt. 32
 54. Wańkowska M., Polkowska J., Wójcik-Gładysz A., Romanowicz K. – Influence of gonadal hormones on endocrine activity of gonadotroph cells in the adenohypophysis of male lambs during the postnatal transition to puberty. - Anim. Reprod. Sci., 122, 342-352, 2010 IF = 1.563 pkt. 32
 55. Więcek J., Rekiel A., Skomiał J. - Effect of feeding level and linseed oil on some metabolic and hormonal parameters and on fatty acid profile of meat and fat in growing pigs. - Arch. Tierzucht, 53, 1, 37-49, 2010 IF=0.118 pkt. 20
 56. Wójcik-Gładysz A., Wańkowska M., Misztal T., Szczepankiewicz D., Romanowicz K., Polkowska J. - The effect of intracerebroventricular infusion of leptin on the secretory activity of the somatotrophic axis in fasted prepubertal lambs. - J. Anim. Feed Sci., 19, 379–397, 2010 IF = 0.692 pkt. 20
 57. Zubel J., Ocłoń E., Gajewska A., Herman A., Nakamuro K., Okuno H., Kochman K., Pierzchała-Koziec K. – Complex of ovine prolactin with two atoms of copper is inactive in binding to specific prolactin receptor. - Acta Biologica Cracoviensia, Series Zoologia, 52, 45-49, 2010 pkt. 6
 58. Zielińska M.K., Sawosz E., Chwalibog A., Ostaszewska T., Kamaszewski M., Grodzik M., Skomiał J. - Nano-nutrition of chicken embryos. Effect of gold and taurine nanoparticles on muscle development. - J. Anim. Feed Sci., 19, 2, 277-285, 2010 IF=0.692 pkt. 20

Uwaga!
Współczynnik Impact Factor (IF) został podany zgodnie z wydaniem „Journal Citation Reports 2009", Philadelphia, ISI, 2010
Punktacja została wprowadzona zgodnie z Listą czasopism punktowanych, opracowaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ostatnia aktualizacja z 20.05.2010 r.

III. Referaty i doniesienia konferencyjne

a) konferencje międzynarodowe

 1. Antushevich H., Krawczyńska A., Kapica M., Zabielski R. – Effects of apelin on IEC-6 cell apoptosis. 5th Sympodium on Brain-Viscera Axis: Basic and Clinical Aspects, Cracow, September 25th, 2010. Medical Sci. Monitor, 16, Suppl. 2, p.10, 2010
 2. Barszcz M., Taciak M., Skomiał J. - Modification of caecal fermentation by tannic acid and protein in rats. In: Energy and protein metabolism and nutrition, Crovetto G.M. (ed.), Parma, Italy, 6-10.09.2010. EAAP Publ. No. 127, Wageningen Academic Publishers. Abstracts p. 399-400, 2010
 3. Bełżecki G., Miltko R., Kwiatkowska E., Michałowski T. – The effect of selected rumen fauna on murein digestion in the rumen of sheep. 9th International Symposium on Animal Biology and Nutrition. Bucharest, Romania, September 23th-24th, 2010. Proceedings, pp. 49-50, 2010
 4. Bełżecki G., Miltko R., Michałowski T. – Chitosan degrading enzymes of rumen ciliates Diploplastron affine. 16th Workshop "New Aspects on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives. Zakopane, September 22nd-24th, 2010. Proceedings, p. 107, 2010
 5. Cieślak A., Szumacher-Strabel M., Zmora P., Pers-Kamczyc E., Wereszka K., Skorka P., Michałowski T. – Effect of C-18 long-chain fatty AIDS on in vitro rumen microbial population. The Greenhouse Gases and Animal Agriculture Conference. Benff, Canada, October 3-8, 2010. Proceedings, p. 132, 2010
 6. Czauderna M., Kowalczyk J., Michalski J.P., Krajewska K.A. - A response of colostrum and milk conjugated linoleic acid isomer profiles to different protein levels in goat diets. - Berichte der Gesellschaft für Ernährungsphysiologie. Göttingen. Proc. Soc. Nutr. Physiol., 19, p.91, 2010
 7. Czauderna M., Kowalczyk J., Michalski J.P., Krajewska K.A., Rozbicka-Wieczorek A.J. - A new internal standard for improved monitoring of the efficiency of liquid chromatographic analysis of fatty acids containing conjugated double bonds in biological samples. - Berichte der Gesellschaft für Ernährungsphysiologie. Göttingen. Proc. Soc. Nutr. Physiol., 19, p. 96, 2010
 8. Czauderna M., Kowalczyk J., Michalski J.P. - Profile of conjugated linoleic acid isomers and other fatty acids in milk of goats fed a diet containing different crude protein levels. - Materiały Konferencji Międzynarodowej "Nauka i dydaktyka akademicka na rzecz hodowli bydła i produkcji mleka", 19-20.07.2010, Będlewo-Szołdry-Gostyń-Dłoń. Abstracts, p. 41-42, 2010
 9. Czauderna M., Rozbicka-Wieczorek A., Krajewska K.A., Kowalczyk J. - Influence of linseed oil and selenate supplemented diet on the concentration of fatty acids and Se, Zn, Fe, Ca and Mg in muscles and liver of sheep. - IIIrd International Conference "Modern Trends in Meat Production". Editors: Migdał W., Cilev G., Živković B. and Jukna. V Polish Society of Food Technologists – Małopolska Branch. Kraków. Book of Abstracts, p. 2, 2010
 10. Douglass J.-L., Young K., Thomas N., Michałowski T., McEwan N. – Changes in bacterial populations in the rumen of sheep refaunated with clonal population of the ciliate Entodinium caudatum. - In: Gut Microbiology. New Insights into Gut Microbial Ecosystems. 7th Joint INRA-RRI Symposium Gut Microbiology, Rowett Research Institute and INRA, eds. Aberdeen, UK, June 23-25, 2010
 11. Gajewska A., Kochman K., Herman A., Wolińska-Witort E. - Egr-1 and Pitx -1 gene expression in the anterior pituitary of female rat in vivo: a modulatory role of GnEH and estradiol. - The 7th International Congress of Neuroendocrinology. Law Faculty, Rouen, France, July 11-15, 2010. Publications des Universités de Rouen et du Havre. Abstracts, p. 92, 2010
 12. Gajewska A., Kochman K., Michaluk A., Czauderna M., Kozłowski H. - Stability of the gonadotropin releasing hormone (GnRH) after its complexation with copper ion. - The 7th International Congress of Neuroendocrinology. Law Faculty, Rouen, France, July 11-15, 2010. Publications des Universités de Rouen et du Havre. Abstracts, p. 115, 2010
 13. Kirsz K., Molik E., Romanowicz K., Zięba-Przybylska D.A. - Effects of orexigenic peptides and leptin on melatonin secretion from ovine pineal explants during different photoperiods. An in vitro study. - International Scientific Conference. Scientific Achievements and the Breeding Practice. 5-6.11.2010, Kraków. Abstracts, p. 41
 14. Kowalczyk J., Voigt J., Michalski J.P., Czauderna M. - Efficiency of endogenous urea nitrogen incorporation into the ruminal bacteria and milk protein in goats fed diet differentiated in protein level. Energy and protein metabolism and nutrition.- 3rd EAAP International Symposium on Energy and Protein Metabolism and Nutrition. Parma, Italy, 6-10 September 2010 (Edited by G. Matteo Crovetto). Wageningen Academic Publishers. EAAP publication No. 127, pp.141-142, 2010
 15. Miltko R., Bełżecki G., Kwiatkowska E., Michałowski T. – The role of ciliates Eudiplodinium maggii in the chitin digestion in the rumen of sheep.- 9th International Symposium on Animal Biology and Nutrition. Bucharest, Romania, September 23th-24th, 2010. Proceedings, pp. 26-27, 2010
 16. Miltko R., Bełżecki G., Michałowski T. – Chinolytic activity of rumen ciliates Eudiplodinium maggii. - 16th Workshop "New Aspects on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives. Zakopane, September 22-24, 2010, Proceedings p. 109, 2010
 17. Misztal T., Dobek E., Tomaszewska-Zaremba D., Górski K., Skipor J., Romanowicz K. - The relationship between opioid peptides and salsolinol in the control of prolactin secretion in sheep during lactation. - The 7th International Congress of Neuroendocrinology. July 11-15, 2010 Rouen, Francja. Abstracts, P2-11, p. 198, 2010
 18. Molik E., Misztal T, Bonczar G., Żebrowska A., Pustkowiak H., Zięba D. - Influence of exogenous melatonin and different photoperiod on chemical compositions of sheep's milk. - International Scientific Conference. Scientific Achievements and the Breeding Practice. 5-6.11.2010, Kraków, Abstracts, p. 66, 2010
 19. Pastuszewska B., Taciak M. – Standarization of stock diets for mice and rats – risk factors and proposal of solutions. -The International Scientific Conference on the 50th Anniversary of the commission on Biology of Laboratory Animals, Polish Academy of Sciences, "Laboratory Animals the past, the present and the tomorrow", Falenty Training Centre, 9-10.09.2010. Abstracts, p. 46-48, 2010
 20. Smulikowska S., Czerwiński J., Mieczkowska A., Piotrowska A., Bartkowiak-Broda I. – Effect of phytase on performance of broiler chickens fed diets with press cakes from yellow- or black-seeded rapeseed. - XII International Poultry Symposium PB WPSA, "Science for poultry practice – poultry practice for science". Olsztyn, 6-8.09.2010. Book of abstracts, s. 195-196, 2010
 21. Święch E., Boryczka M., Taciak M., Tuśnio A., Buraczewska L. – Goblet cells in the small intestine of young pigs fed low-threonine diet supplemented with threonine or with different sources of nonessential amino acids. - In: Energy and protein metabolism and nutrition. Crovetto G.M. (ed.), Parma, Italy, 6-10.09.2010. EAAP Publ. No. 127, Wageningen Academic Publishers. Abstracts p. 207-208, 2010
 22. Szczęsna M., Zięba D.A., Klocek-Górka B., Romanowicz K. - In vitro evidence that leptin can modulate melatonin-induced prolactin secretion from ovine pituitary. - 8th International Ruminant Reproduction Symposium, 3-7 September 2010, Anchorage, Alaska, USA. Book of Abstracts: S47, p. 139, 2010
 23. Tuśnio A., Pastuszewska B., Taciak M., Mieczkowska A., Smulikowska S. – The effect of potato protein concentrate on short chain fatty acid profile of caecal digesta in broiler chickens. - In: Energy and protein metabolism and nutrition. Crovetto G.M. (ed.), Parma, Italy, 6-10.09.2010. EAAP Publ. No. 127, Wageningen Academic Publishers. Abstracts p. 623-624, 2010
 24. Wasilewska-Dziubińska E., Gajewska A., Herman A., Wolińska-Witort E., Kochman K. – Evaluation of the influence of valproate (VPA) on LH release from primary anterior pituitary cells culture of female rat.- The 7th International Congress of Neuroendocrinology. Law Faculty, Rouen, France, July 11-15, 2010. Publications des Universités de Rouen et du Havre. Abstracts, p. 206, 2010
 25. Wysocki M., Lipiński K., Smulikowska S., Tywończuk J. – The effect of grinding degree and the inclusion of whole wheat grain on the energy value of poultry diets. XXII International Poultry Symposium PB WPSA "Science for poultry practice – poultry practice for science". Olsztyn, 6-8.09.2010. Book of abstracts, p. 199-200, 2010
 26. Zeitz J.O., Meile L., Michałowski T., Kreuzer M., Soliva C.R. – In vitro growth and survival rate of the rumen protozoal species Entodinium caudatum, Epidinium ecaudatum and Eudiplodinium maggii in four different cultivation media. - Jahrestagung der Gesellschaft für Ernährungsphysiologie, Göttingen, 9-11.03.2010. Proc. Soc. Nutr. Physiol. 19, 68, 2010
 27. Zeitz J.O., Meile L., Michałowski T., Kreuzer M., Soliva C.R. – Eignung verschiedener Medien für die in vitro – Kultivierung der Pansenprotozoenspezies Entodinium caudatum, Epidinium ecaudatum and Eudiplodinium maggii. –Frühjahrstagung. In: Landwirtschaftliche und veterinärmedizinische Tierernährungsforschung im Verbund. Eds. Kreuzer M., Lanzini T., Wanner M., Bruckmaier R., Bee G., ETH Schriftenreihe zur Tierernährung, ETH Zürich, 33, 116-117, 2010
 28. Zeitz J.O., Meile L., Michałowski T., Wereszka K., Kreuzer M., Soliva C.R. – Relative changes in the abundance of ruminal Archaea and cellululolytic Bacteria in mono-, di- and tri-faunated sheep in comparison with defaunated sheep.- In: Gut Microbiology. New Insights into Gut Microbial Ecosystems. 7th Joint INRA-RRI Symposium Gut Microbiology (Rowett Research Institute and INRA, eds.) Aberdeen, UK, 23-25 June 2010. Poster No. 65

b) konferencje krajowe

 1. Antushevich H., Bierła J., Kapica M. – Lokalizacja apeliny oraz receptora apelinowego APJ w trzustce i przewodzie pokarmowym u szczurów. - VII Konferencja młodych badaczy „Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt". Kraków, 20-21.09.2010. Materiały konferencyjne, s. 67-69, 2010
 2. Bełżecki G., Miltko R., Kwiatkowska E., Michałowski T. - Rola pierwotniaków Entodinium caudatum w trawieniu mureny w żwaczu owiec.- VII Konferencja młodych badaczy „Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt". Kraków, 20-21.09.2010. Materiały konferencyjne, s. 117-119, 2010
 3. Bełżecki G., Miltko R., Kwiatkowska E., Michałowski T. – Trawienie i wykorzystania β 1,3 glukanów przez orzęski żwaczowe Diploplastron affine".- VII Sympozjum sprawozdawcze „Genetyczne, fizjologiczne i środowiskowe uwarunkowania rozrodu zwierząt i jakości surowców pochodzenia zwierzęcego". Balice, 23-24.03.2010. Materiały konferencyjne, s. 5-6, 2010
 4. Bogucka J., Poławska E., Elminowska-Wenda G., Raj S., Sobolewska A., Walasik K., Skiba G., Weremko D., Fandrejewski H. – Wpływ żywienia na zmiany mikrostruktury mięśnia longissimus lumborum świń czasie wzrostu. XXXIX Sesja Naukowa KŻZ KNZ PAN „Żywienie w regulacji rozwoju i produkcyjności zwierząt". Rynia k/Warszawy, 26-28.05.2010. Materiały konferencyjne, s. 28-29, 2010
 5. Burlikowska K., Święch E., Szymeczko R., Piotrowska A. – Zawartość strawnego białka i aminokwasów w dietach stosowanych w żywieniu lisów polarnych (Alopex lagopus L.) w okresie spokoju płciowego. XXXIX Sesja Naukowa KŻZ KNZ PAN „Żywienie w regulacji rozwoju i produkcyjności zwierząt". Rynia k/Warszawy, 26-28.05.2010. Materiały konferencyjne, s.142-143, 2010
 6. Czauderna M., Kowalczyk J., Krajewska K.A. - Wpływ diety zawierającej drożdże wzbogacone selenem na profil kwasów tłuszczowych w tłuszczu brzusznym szczurów. XXXIX Sesja Naukowa KŻZ KNZ PAN „Żywienie w regulacji rozwoju i produkcyjności zwierząt". Rynia k/Warszawy, 26-28.05.2010. Materiały konferencyjne, s. 132-133, 2010
 7. Czauderna M., Kowalczyk J., Michalski J.P. - Stężenie izomerów CLA w siarze i w mleku kóz otrzymujących dawkę pokarmową zawierającą różne poziomy białka. XXXIX Sesja Naukowa KŻZ KNZ PAN „Żywienie w regulacji rozwoju i produkcyjności zwierząt". Rynia k/Warszawy, 26-28.05.2010. Materiały konferencyjne, s. 168-169, 2010
 8. Czauderna M., Kowalczyk J., Michalski J.P. - Wpływ dawki pokarmowej zawierającej różne poziomy białka na poziom izomerów CLA w osoczu kóz.- XXXIX Sesja Naukowa KŻZ KNZ PAN „Żywienie w regulacji rozwoju i produkcyjności zwierząt". Rynia k/Warszawy, 26-28.05.2010. Materiały konferencyjne, s. 170-171, 2010
 9. Czauderna M., Kowalczyk J., Michalski J.P. - Wpływ zawartości białka w dawce pokarmowej na stężenie wybranych kwasów tłuszczowych w mleku kóz. - XXXIX Sesja Naukowa KŻZ KNZ PAN „Żywienie w regulacji rozwoju i produkcyjności zwierząt". Rynia k/Warszawy, 26-28.05.2010. Materiały konferencyjne, s. 20-21, 2010
 10. Czauderna M., Kowalczyk J., Litwin W., Michalski J.P. – Prosta procedura oznaczania mocznika w mleku, osoczu, moczu i wybranych paszach metodą szybkiej chromatografii cieczowej (UFLC) z detekcją fotodiodową. - VII Konferencja młodych badaczy „Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt". Kraków, 20-21.09.2010. Materiały konferencyjne, s. 137-139, 2010
 11. Fandrejewski H., Raj S., Skiba G., Weremko D. – Retencja energii u świń żywionych dietą sporządzoną według różnych systemów energetycznego wartościowania pasz. - XXXIX Sesja Naukowa KŻZ KNZ PAN „Żywienie w regulacji rozwoju i produkcyjności zwierząt". Rynia k/Warszawy, 26-28.05.2010. Materiały konferencyjne, s.102-103, 2010
 12. Fandrejewski H., Żebrowska T., Zabielski R., Weremko D. – Zawartość leptyny w osoczu krwi a przemiana energii u rosnących świń 3 grup genetycznych. - XXXIX Sesja Naukowa KŻZ KNZ PAN „Żywienie w regulacji rozwoju i produkcyjności zwierząt". Rynia k/Warszawy, 26-28.05.2010. Materiały konferencyjne, s. 32-33, 2010
 13. Gajewska A. – Molecular mechanisms of gonadotropin biosynthesis. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii. Kraków, 25-26.11.2010. End. pol. 61, 742-743, 2010
 14. Gajewska A. – Pulsacja w układzie neuroendokrynnym - aktywność neuronów gonadoliberyny. - XXVII Zimowa Szkoła Instytutu Farmakologii PAN (red. G. Hess). Kraków. Materiały konferencyjne, s. 93-104, 2010
 15. Gajewska A., Herman A., Wolińska-Witort E., Kochman K. – cAMP/PKA and cGMP/PKG pathways cross talk in female rat anterior pituitary cell stimulated by GnRH and Cu-GnRH complex. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii. Kraków, 25-26.11.2010. Endokrynol. pol. 61, 743-744, 2010
 16. Gajewska A., Michaluk-Herman A., Kochman K. – Aktywacja szlaków IP3/PKC, cAMP/PKA i cGMP/PKG w komórkach przysadki samic szczura in vitro po stymulacji receptora GnRH przez kompleks Cu-GnRH. - VII Sympozjum Sprawozdawcze „Genetyczne, fizjologiczne i środowiskowe uwarunkowania rozrodu zwierząt i jakości surowców pochodzenia zwierzęcego". Balice, 23-24.03.2010. Materiały konferencyjne, s. 15-16, 2010
 17. Głogowski R., Rozbicka-Wieczorek A., Czauderna M. – Zawartość kwasów tłuszczowych w wybranych tkankach tłuszczowych nutria (Myocastor coypus Mol.) żywionych ekstensywnie. - XXXIX Sesja Naukowa KŻZ KNZ PAN „Żywienie w regulacji rozwoju i produkcyjności zwierząt". Rynia k/Warszawy, 26-28.05.2010. Materiały konferencyjne, s.124-125, 2010
 18. Górski K., Dobek E., Hasiec M., Romanowicz K., Misztal T. – Udział salsolinolu w regulacji uwalniania hormonów przedniego płata przysadki mózgowej (PRL, GH, LH) u owcy w okresie laktacji.- VII Sympozjum sprawozdawcze „Genetyczne, fizjologiczne i środowiskowe uwarunkowania rozrodu zwierząt i jakości surowców pochodzenia zwierzęcego". Balice, 23-24.03.2010. Materiały konferencyjne, s. 17, 2010
 19. Hasiec M., Dobek E., Górski K., Romanowicz K., Misztal T. – Ośrodkowy wpływ salsolinolu na aktywność wydzielniczą układu kortykotropowego u owcy w warunkach stresowych.- III Zjazd Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii. Kraków, 25-26.11.2010. Endokrynol. pol. 61, 744, 2010
 20. Herman A., Misztal T., Tomaszewska-Zaremba D. – Wpływ centralnego podania IL-1B na ekspresję genu GnRH w podwzgórzu i na sekrecję hormonów gonadotropowych LH I FSH u anestralnych owiec.- II Zimowa Konferencja TBR „Centralne i lokalne regulacje procesów rozrodczych". Zakopane, 17-19.02.2010. Materiały konferencyjne, s. 40, 2010
 21. Kochman K. – Korzystny wpływ właściwego żywienia dietami zawierającymi kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6 na prawidłowy rozwój, optymalną funkcję i opóźnione starzenie się mózgu. – I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „ Jakość życia – aspekty turystyczne i rekreacyjne". Kraków, 15.05.2010 r. Materiały konferencyjne, s. 36-38, 2010
 22. Kowalik B., Pająk J.J., Michałowski T., Skomiał J., Długołęcka Z. – Liczebność populacji orzęsków i aktywność enzymów fibrolitycznych w żwaczu kóz otrzymujących dodatki preparatów drożdżowych. - XXXIX Sesja Naukowa KŻZ KNZ PAN „Żywienie w regulacji rozwoju i produkcyjności zwierząt". Rynia k/Warszawy, 26-28.05.2010. Materiały konferencyjne, s.180-181, 2010
 23. Krajewska K.A., Czauderna M. – Oznaczanie likopenu w materiałach biologicznych metodą chromatografii cieczowej w układzie odwróconych faz z detekcją fotodiową. - VII Konferencja młodych badaczy „Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt". Kraków, 20-21.09.2010. Materiały konferencyjne, s. 140-142, 2010
 24. Krajewska K.A., Rozbicka-Wieczorek A., Czauderna M. – Metody oznaczania kwasu mlekowego w próbkach biologicznych przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fotodiodową. - VII Konferencja młodych badaczy „Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt". Kraków, 20-21.09.2010. Materiały konferencyjne, s. 143-145, 2010
 25. Marounek M., Czauderna M., Kowalczyk J. – Oznaczanie likopenów w próbkach biologicznych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej. - XXXIX Sesja Naukowa KŻZ KNZ PAN „Żywienie w regulacji rozwoju i produkcyjności zwierząt". Rynia k/Warszawy, 26-28.05.2010. Materiały konferencyjne, s. 212-213, 2010
 26. Michalski J.P., Kowalczyk J., Czauderna M. – Wpływ zawartości białka w dawce pokarmowej na stężenie mocznika w osoczu, mleku i w moczu kóz. - XXXIX Sesja Naukowa KŻZ KNZ PAN „Żywienie w regulacji rozwoju i produkcyjności zwierząt". Rynia k/Warszawy, 26-28.05.2010. Materiały konferencyjne, s. 40-41, 2010
 27. Michalski J.P., Kowalczyk J. – Mocznik endogenny jako źródło azotu w procesach syntezy białka bakteryjnego w żwaczu i białka mleka kóz. - VII Sympozjum Sprawozdawcze „Genetyczne, fizjologiczne i środowiskowe uwarunkowania rozrodu zwierząt i jakości surowców pochodzenia zwierzęcego". Balice, 23-24.03.2010. Materiały konferencyjne, s. 29-30, 2010
 28. Mickiewicz M., Guilloteau P., Pietrzak P., Kotunia A., Metres C.C., Zabielski R. – Bliskie oraz odległe w czasie wpływy zróżnicowanej zawartości białka w diecie ciężarnych loch oraz niskiej masy urodzeniowej na rozwój przewodu pokarmowego u ich potomstwa. - VII Konferencja młodych badaczy „Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt". Kraków, 20-21.09.2010. Materiały konferencyjne, s. 17-20, 2010
 29. Miltko R., Bełżecki G., Michałowski T. – Rola pierwotniaków Diploplastron affine w trawieniu chityny w żwaczu owiec. VII Konferencja młodych badaczy „Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt". Kraków, 20-21.09.2010. Materiały konferencyjne, s. 128-130, 2010
 30. Misztal T., Górski K., Molik E., Romanowicz K. – Udział salsolinolu (pochodnej dopaminy) w mechanizmie hamowania sekrecji GnRH/LH u owcy w okresie laktacji. II Zimowa Konferencja TBR „Centralne i lokalne regulacje procesów rozrodczych". Zakopane 17-19.02.2010. Materiały konferencyjne, s. 43, 2010
 31. Molik E., Misztal T., Romanowicz K., Zięba D. – Influence of the lenght day and exogenous melatonin on prolactin secretion of lactation sheep. LXXV Zjazd PTZ. Olsztyn, 12-13.09.2010. Materiały konferencyjne, s. 138, 2010
 32. Polkowska J. – Siła kisspeptyny w procesach rozrodu. II Zimowa Konferencja TBR „Centralne i lokalne regulacje procesów rozrodczych". Zakopane 17-19.02.2010. Materiały konferencyjne, s. 44, 2010
 33. Poławska E., Bogucka J., Raj S., Skiba G., Weremko D., Elminowska-Wende G., Sobolewska A., Walasik K. – Wyznaczenie markerów kwasów tłuszczowych w mięśniach świń. XXXIX Sesja Naukowa KŻZ KNZ PAN „Żywienie w regulacji rozwoju i produkcyjności zwierząt". Rynia k/Warszawy, 26-28.05.2010. Materiały konferencyjne, s.106-107, 2010
 34. Poławska E., Raj S., Skiba G., Weremko D. – Wpływ źródła kwasów tłuszczowych na ich przemiany w wątrobie i tłuszczu podskórnym rosnących świń. XXXIX Sesja Naukowa KŻZ KNZ PAN „Żywienie w regulacji rozwoju i produkcyjności zwierząt". Rynia k/Warszawy, 26-28.05.2010. Materiały konferencyjne, s.112-113, 2010
 35. Poławska E., Raj S., Skiba G., Weremko D. – Zależność między pobraniem kwasów tłuszczowych SFA I MUFA a ich przemianami w ciele rosnących świń. - XXXIX Sesja Naukowa KŻZ KNZ PAN „Żywienie w regulacji rozwoju i produkcyjności zwierząt". Rynia k/Warszawy, 26-28.05.2010. Materiały konferencyjne, s.110-111, 2010
 36. Raj S., Poławska E., Skiba G., Weremko D., Fandrejewski H., Skomiał J. - Wpływ źródła kwasów tłuszczowych w paszy na skład chemiczny ciała oraz wykorzystanie kwasów n-3 i n-6 przez rosnące świnie. XXXIX Sesja Naukowa KŻZ KNZ PAN „Żywienie w regulacji rozwoju i produkcyjności zwierząt". Rynia k/Warszawy, 26-28.05.2010. Materiały konferencyjne, s. 108-109, 2010
 37. Raj S., Skiba G., Weremko D., Fandrejewski H. – Wpływ źródła energii w paszy na wskaźniki krwi świń. LXXV Zjazd Naukowy PTZ nt. „Nauka dla praktyki hodowlanej'. Olsztyn, 7-8.09.2010. Materiały konferencyjne, s. 100, 2010
 38. Raj S., Skiba G., Weremko D., Fandrejewski H.- Wykorzystanie lizyny pozornie strawnej do końca jelita cienkiego z pasz zawierających poekstrakcyjną śrutę rzepakową lub sojową przez rosnące świnie.- XXXIX Sesja Naukowa KŻZ KNZ PAN „Żywienie w regulacji rozwoju i produkcyjności zwierząt". Rynia k/Warszawy, 26-28.05.2010. Materiały konferencyjne, s. 100-101, 2010
 39. Rozbicka-Wieczorek A., Krajewska K.A., Czauderna M. – Wpływ dodatku oleju lnianego I selenianu (VI) do paszy na zawartość Se oraz kwasów tłuszczowych w wątrobie I wybranych mięśniach owiec. - VII Konferencja młodych badaczy „Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt". Kraków, 20-21.09.2010. Materiały konferencyjne, s.131-133, 2010
 40. Skiba G., Raj S., Poławska E., Weremko D. – Wpływ przyrostu białka i tłuszczu w mięśniach na kruchość mięsa świń. - VII Sympozjum sprawozdawcze „Genetyczne, fizjologiczne i środowiskowe uwarunkowania rozrodu zwierząt i jakości surowców pochodzenia zwierzęcego". Balice, 23-24.03.2010. Materiały konferencyjne, s. 45-46, 2010
 41. Skiba G., Raj S., Poławska E., Weremko D. – Zależności między składem chemicznym mięśni a kruchością mięsa świń. - XXXIX Sesja Naukowa KŻZ KNZ PAN „Żywienie w regulacji rozwoju i produkcyjności zwierząt". Rynia k/Warszawy, 26-28.05.2010. Materiały konferencyjne, s.104-105, 2010
 42. Skiba G., Raj S., Weremko D., Fandrejewski H. – Wpływ okresowej regulacji pobrania białka i energii na skład chemiczny tuszy świń. - LXXV Zjazd Naukowy PTZ nt. „Nauka dla praktyki hodowlanej". Olsztyn, 7-8.09.2010. Materiały konferencyjne, s. 106, 2010
 43. Skipor J., Misztal T., Kaczmarek M.M. – Effect of melatonin on the level of thyroid hormones in the cerebrospinal fluid in ewes. - II Zimowa Konferencja TBR „Centralne i lokalne regulacje procesów rozrodczych". Zakopane, 17-19.02.2010. Materiały konferencyjne, s. 45, 2010
 44. Smulikowska S., Czerwiński J., Mieczkowska A., Piotrowska A., Bartkowiak-Broda I. – Wpływ fitazy na aktywność mikroflory u kurcząt żywionych makuchami z rzepaku żółto- lub czarnonasiennego. - XXXIX Sesja Naukowa KŻZ KNZ PAN „Żywienie w regulacji rozwoju i produkcyjności zwierząt". Rynia k/Warszawy, 26-28.05.2010. Materiały konferencyjne, s. 74-75, 2010
 45. Smulikowska S., Czerwiński J., Piotrowska A., Bartkowiak-Broda I. – Zawartość glukozynolanów i fosforu fitynowego oraz aktywność fitazy w nasionach i makuchach z żółto- i czarnonasiennego rzepaku ozimego. - XXX Konferencja naukowa „Rośliny Oleiste". Poznań, 16-17.03.310. Materiały konferencyjne, s. 201-202, 2010
 46. Szymeczko R., Święch E., Piotrowska A., Burlikowska K. – Zawartość strawnego białka i aminokwasów w dietach stosowanych w żywieniu lisów polarnych (Alopex lagopus L.) w okresie rozrodu. - XXXIX Sesja Naukowa KŻZ KNZ PAN „Żywienie w regulacji rozwoju i produkcyjności zwierząt". Rynia k/Warszawy, 26-28.05.2010. Materiały konferencyjne, s. 140-141, 2010
 47. Święch E., Buraczewska L. – Wpływ poziomu treoniny w paszy na wzrost i odłożenie białka u rosnących świń.- XXXIX Sesja Naukowa KŻZ KNZ PAN „Żywienie w regulacji rozwoju i produkcyjności zwierząt". Rynia k/Warszawy, 26-28.05.2010. Materiały konferencyjne, s. 98-99, 2010
 48. Taciak M., Tuśnio A., Ochtabińska A., Pastuszewska B. – Użytkowość rozrodcza szczurów żywionych dietami zawierającymi białko ziemniaczane. - XXXIX Sesja Naukowa KŻZ KNZ PAN „Żywienie w regulacji rozwoju i produkcyjności zwierząt". Rynia k/Warszawy, 26-28.05.2010. Materiały konferencyjne, s. 126-127, 2010
 49. Taciak M., Pastuszewska B., Tuśnio A., Misztal T., Ochtabińska A. – Wpływ długotrwałego skarmiania diet zawierających włókno ziemniaczane lub celulozę na parametry fizjologiczne dorosłych szczurów. - VII Sympozjum sprawozdawcze „Genetyczne, fizjologiczne i środowiskowe uwarunkowania rozrodu zwierząt i jakości surowców pochodzenia zwierzęcego". Balice, 23-24.03.2010. Materiały konferencyjne, s. 53-54, 2010
 50. Taciak M., Tuśnio A., Mieczkowska A., Smulikowska S., Pastuszewska B., Mazurczyk W. – Glikoalkaloidy solanidynowe i inhibitory proteaz jako czynniki antyodżywcze w koncentracie białka ziemniaczanego. - IV Konferencja naukowa „Ziemniak spożywczy i przemysłowy oraz jego przetwarzanie. Szklarska Poręba, 10-13.05.2010. Materiały konferencyjne, s. 67-68, 2010
 51. Tomaszewska-Zaremba D., Herman A., Misztal T. – Wpływ IL-1β na poziom GnRH i amin biogennych w brzuszno-przyśrodkowym podwzgórzu-wyniosłości pośrodkowej (MBH-ME) u anestralnych owiec. - III Zjazd Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii. Kraków, 25-26.11.2010. Endokrynol. Pol. 61, 758, 2010
 52. Tuśnio A., Taciak M., Święch E., Mieczkowska A., Smulikowska S., Pastuszewska B. – Wartość odżywcza koncentratu białka ziemniaczanego dla prosiąt i kurcząt. IV Konferencja naukowa „Ziemniak spożywczy i przemysłowy oraz jego przetwarzanie. Szklarska Poręba, 10-13.05.2010. Materiały konferencyjne, s. 69-70, 2010
 53. Wańkowska M., Wójcik-Gładysz A., Misztal T., Romanowicz K., Polkowska J. – Wpływ hormonów jajnikowych na podwzgórzowo-gonadotropowe mechanizmy rozwoju jagniąt ssących w czasie odchowu. II Zimowa Konferencja TBR „Centralne i lokalne regulacje procesów rozrodczych". Zakopane, 17-19.02.2010. Materiały konferencyjne, s. 47, 2010
 54. Wańkowska M., Wójcik-Gładysz A., Misztal T., Romanowicz K., Polkowska J. – Wpływ hormonów jądrowych na podwzgórzowo-gonadotropowe mechanizmy rozwoju jagniąt ssących w czasie odchowu. II Zimowa Konferencja TBR „Centralne i lokalne regulacje procesów rozrodczych". Zakopane, 17-19.02.2010. Materiały konferencyjne, s. 48, 2010
 55. Wasilewska-Dziubińska E., Gajewska A., Herman A., Wolińska-Witort E., Chmielowska M., Martyńska L., Kalisz M., Kochman K. – Evaluation of sodium valproate (VPA) effect on IP3PKC activity in anterior pituitary cells of female rats in vitro. III Zjazd Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii. Kraków, 25-26.11.2010. End. pol. 61, 760, 2010
 56. Wasilewska-Dziubińska E., Gajewska A., Herman A., Wolińska-Witort E., Chmielowska M., Martyńska L., Kochman K. – Walproinian sodu (VPA) hamuje zależne of GnRH uwalnianie LH z komórek przedniego płata przysadki samicy szczura in vitro niezależnie od wpływu na aktywność szlaku IP3/PKC. II Zimowa Konferencja Towarzystwa Biologii Rozrodu nt. „Centralne i lokalne regulacje procesów rozrodczych". Zakopane, 17-19.02.2010. Materiały konferencyjne, s. 49, 2010
 57. Weremko D., Skiba G., Raj S., Fandrejewski H. – Wpływ okresowego niedoboru paszy lub białka na wzrost i parametry wytrzymałościowe kości rosnących świń. LXXV Zjazd Naukowy PTZ nt. „Nauka dla praktyki hodowlanej". Olsztyn, 7-8.09.2010. Materiały konferencyjne, s. 111, 2010
 58. Weremko D., Fandrejewski H., Raj S., Skiba G. – Cechy mechaniczne kości świń w czasie wzrostu. XXXIX Sesja Naukowa KŻZ KNZ PAN „Żywienie w regulacji rozwoju i produkcyjności zwierząt". Rynia k/Warszawy, 26-28.05.2010. Materiały konferencyjne, s.122-123, 2010
 59. Zalewska M.P., Kowalik B., Długołęcka Z., Pająk J.J. – Wpływ preparatu Ruchamax na procesy zachodzące w żwaczu krów i wskaźniki biochemiczne krwi. VII Konferencja młodych badaczy „Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt". Kraków, 20-21.09.2010. Materiały konferencyjne, s. 43-45, 2010
 60. Zielińska M.K, Sawosz-Chwalibóg E., Chwalibog A., Ostaszewska T., Kamaszewski M., Grodzik M., Skomiał J. - Wpływ nanocząstek złota i tauryny na rozwój mięśni u zarodków kurzych. XXXIX Sesja Naukowa KŻZ KNZ PAN „Żywienie w regulacji rozwoju i produkcyjności zwierząt". Rynia k/Warszawy, 26-28.05.2010. Materiały konferencyjne, s. 52-53, 2010
 61. Zmora P., Szumacher-Strabel M., Nowak B., Hejdysz M., Werszka K., Michałowski T., Cieślak A. – Effect of C18 long-chain fatty AIDS on rumen methanogens inin vitro study. VII Konferencja młodych badaczy „Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt". Kraków, 20-21.09.2010 r. Materiały konferencyjne, s. 40-42, 2010

 IV. Artykuły popularno-naukowe

 1. Ochniewicz P., Słupecka M., Woliński J. – Problemy okresu okołoodsadzeniowego u prosiąt. - Hodowca Trzody Chlewnej, 115, 16-20, 2010
 2. Pastuszewska B., Tuśnio A., Taciak M. - Koncentrat białka ziemniaczanego – cenne ale nie do końca poznane źródło białka roślinnego. Cz. I. - Trzoda Chlewna, 7, 52-55, 2010
 3. Pastuszewska B., Tuśnio A., Taciak M. - Koncentrat białka ziemniaczanego – cenne ale nie do końca poznane źródło białka roślinnego. Cz. II. Koncentrat białka ziemniaczanego w doświadczeniach na zwierzętach. - Trzoda Chlewna, 8, 56-58, 2010
 4. Smulikowska S., Tuśnio A., Pastuszewska B. – Koncentrat białka ziemniaczanego w żywieniu drobiu rzeźnego. - Polskie Drobiarstwo, 11, 2-4, 2010
 5. Woliński J., Ochniewicz P., Słupecka M. – Maślan sodu w żywieniu świń. - Hodowca Trzody Chlewnej, 116, 14-17, 2010
 6. Woliński J., Słupecka M., Pierzynowski S.G. – Sztuczna maciora - zintegrowany system odchowu nowonarodzonych prosiąt. - Hodowca Trzody Chlewnej, 114, 32-35, 2010