Menu

Bibliografia 2005

|

PRACE OPUBLIKOWANE

I. Książki, podręczniki, monografie

1. Guilloteau P., Zabielski R. - Digestive secretions in preruminant and ruminant calves and some aspects of their regulation. - In : Calf and Heifer Rearing, Ed. Garnsworthy P.C., Nottingham, University Press. Nottingham, pp. 159-189, 2005

2. Kasperowicz A. – Charakterystyka zdolności fruktanolitycznych bakterii żwaczowych rodzaju Treponema. – Rozprawa doktorska, IFiŻZ PAN, Jabłonna, 2005

3. Michałowski T. – Rumen protozoa in the growing domestic ruminant. W: Microbial Ecology in Growing Animals. Holzapfel W., Naughton P.J. (Eds.). Wyd. Elsevier, Edinburgh, pp. 52-72, 2005

4. Misztal T. – Wpływ melatoniny i prolaktyny na aktywność sekrecyjną podwzgórzowo-przysadkowego układu GnRH-LH u owcy. – Rozprawa habilitacyjna, IFiŻZ PAN, Jabłonna, 2005

5. Pająk J. – Pasze stosowane w żywieniu owiec. Rozdz. w: Poradnik producenta jagniąt rzeźnych. Praca zbiorowa pod red. R. Niżnikowskiego. – Wyd. TWIGGER Conference, Warszawa, 2005

6. Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz - normy żywienia drobiu, pod red. S. Smulikowskiej i A. Rutkowskiego. Wyd. IV zmien.i uzupeł. IFiŻZ PAN, Jabłonna, 2005. S.Smulikowska – red. całości opracowania

Rozdziały:
- Buraczewski S.: Rozdz. 14 - Zawartość składników pokarmowych w paszach stosowanych w żywieniu drobiu (Tabele zawartości niezbędnych aminokwasów), 117-119
- Smulikowska S., Rutkowski A.: Rozdz. 1 - Wstęp, 5-7
- Smulikowska S.: Rozdz. 2 – Zapotrzebowanie na energię i składniki pokarmowe, 7-25
- Smulikowska S.: Rozdz. 3 – Dodatki paszowe, 26-31
- Smulikowska S.: Rozdz. 14 - Zawartość składników pokarmowych w paszach stosowanych w żywieniu drobiu (Uwagi wstępne), 98-104
- Smulikowska S.: Rozdz. 15 – Ograniczenie udziału niektórych pasz w mieszankach dla drobiu, 120-129
- Ziołecka A.: Rozdz. 14 - Zawartość składników pokarmowych w paszach stosowanych w żywieniu drobiu (Tabele zawartości składników pokarmowych i energii, składników mineralnych i witamin), 105-116

7. Smulikowska S. – Manipulation of the poultry ecosystem through biotechnology. In: Biology of Nutrition in Growing Animals. Mosenthin R., Zentek J., Żebrowska T. (Eds.). Wyd. Elsevier, 597-609, 2005

8. Smulikowska S., Pastuszewska B. – Rzepak w żywieniu zwierząt. W: Technologia produkcji rzepaku (C. Muśnicki, M. Mrówczyński i I. Bartkowiak-Brod – red.). Wyd. Wieś Jutra, Warszawa, 26-33, 2005

9. Tomaszewska-Zaremba D. – Rola receptorów GABAA w neuralnej regulacji uwalniania gonadoliberyny w podwzgórzu i okolicy przedwzrokowej u owiec anestralnych i w fazie pęcherzykowej cyklu estralnego. – Rozprawa habilitacyjna, IFiŻZ PAN, Jabłonna, 2005

10. Zabielski R. - Trawienie i wchłanianie. Rozdział w: Fizjologia zwierząt, pod redakcją T. Krzymowskiego, PWRiL, Warszawa, 366-469, 2005

11. Zabielski R. – Redakcja serii książkowej: Biology of Growing Animals, Redaktorzy serii: S.G. Pierzynowski, R. Zabielski. Wyd. Elsevier
a) Biology of Metabolism of Growing Animals, 2005
b) Microbial Ecology in Growing Animals, 2005
c) Biology of Nutrition in Growing Animals, 2005

12. Żebrowska T. – Redakcja książki „Biology of Nutrition in Growing Animals”, (Eds.: Mosenthin R., Zentek J., Żebrowska T.) w serii „Biology of Growing Animals”, wyd. Elsevier, vol. 4, 2005

II. Artykuły i rozprawy naukowe
1. Antuszewicz A., Święch E., Żebrowska T. - Glucose, insulin and cholesterol levels in blood of growing pigs given diets with various sources of fibre. – J. Anim. Feed Sci. 14, Suppl. 1, 325-328, 2005 IF=0.416

2. Antuszewicz A., Taciak M., Żebrowska T. – The short-chain fatty acid content in the caecal digesta of rats fed diets with various sources of fibre. – J. Anim. Feed Sci. 14, Suppl. 1, 521-524 IF=0.416

3. Bełżecki G., Michałowski T. - Effect of selected rumen fauna on the digestion of starch and outflow of α-glucose polymers from the reticulo-rumen of sheep. - J. Anim. Feed Sci. 14, Suppl. 1, 215-218, 2005 IF=0.416

4. Blitek A., Zięcik A., Gajewska A., Kodaka M., Counis R., Kochman K. - Cobalt complex with GnRH stimulates the LH release and PKA signaling pathway in pig anterior pituitary cells in vitro. - Brain Res. Bull. 65, 391-396, 2005 IF=2.429

5. Borys B., Borys A., Pająk J.J. – The fatty acid profile of meat of suckling lambs from ewes fed rapeseed and linseed.- J. Anim. Feed Sci. 14, Suppl. 1, 223-226, 2005 IF=0.416

6. Borys B., Pająk J.J., Borys A. – The effect of rapeseed fed to suckled ewes on the fatty acid profile of lambs meat. – J. Anim. Feed Sci. 14, Suppl. 1, 231-234, 2005 IF=0.416

7. Ceregrzyn M., Michel K., Schemann M. - Recording of the neuronal activity in the gastrointestinal tract using the Multisite Optical Recording Technique (MSORT). -Arch. Med. Sci. 1; 133-137, 2005

8. Cieślak A., Potkański A., Kowalczyk J., Szumacher-Strabel M., Czaczyk K., Gubała A., Janiecki M., Szymankiewicz E. – Methane production in in vitro studies as an effect of different additives to grass-clover silage. – J. Anim. Feed Sci. 14, Suppl. 1, 235-238 IF=0.416

9. Czerwiński J., Leontowicz H., Leontowicz M., Gralak M.A. – Response of rats to a moderate intake of soyabean lectin. - J. Anim. Feed Sci. 14, Suppl. 1, 537-540, 2005 IF=0.416

10. Czauderna M., Kowalczyk J., Pisulewski P.M., Korniluk K. – Influence of dietary conjugated linoleic acid (CLA) on the fatty acid content and CLA profile of egg yolks in laying hens. – J. Anim. Feed Sci. 14, Suppl. 1, 435-438, 2005 IF=0.416

11. Czauderna M., Kowalczyk J., Bulska E., Boldižarova K., Niedźwiedzka K.M., Ruszczyńska A., Leng L. – Effect of dietary CLA isomers on selenium, zinc, copper, chromium, magnesium and calcium levels in rat liver. – J. Anim. Feed Sci. 14, Suppl. 1, 529-532 IF=0.416

12. Czauderna M., Kowalczyk J., Korniluk K., Wąsowska I. – Improving the analysis of fatty acids using a combination of gas chromatography and Ag+ liquid chromatography. – J. Anim.Feed Sci. 14, Suppl. 1, 563-566 IF=0.416

13. Czauderna M., Kowalczyk J., Korniluk K., Wąsowska I., Pastuszewska B. – Dietary conjugated linoleic acid isomers and selenium affect the fatty acid profile in rat liver. – J. Anim. Feed Sci. 14, Suppl. 1, 533-536 IF=0.416

14. Dänicke S., Goyarts T., Święch E., Buraczewska L. – Measurement of albumin synthesis in the pig by using L-[2H5]phenylalanine as a stable isotope tracer. – Landbauforschung Völkenrode 55, 4, 245-253, 2005 IF=0.812

15. Dänicke S., Święch E., Buraczewska L., Heberschär K.H. – Kinetics and metabolism of zearalenone in young female pigs. – J. Anim. Physiol. Anim. Nutr. 89, 568-276, 2005 IF=0.772

16. Faix Š., Leng L., Pająk J.J., Boldižárová K., Faixová Z., Czauderna M., Kowalczyk J. – Short-term vasopressin analogue treatment does not influence the nitrogen balance in sheep. – J. Anim. Feed Sci. 14, Suppl. 1, 251-254, 2005 IF=0.416

17. Gajewska A., Wolinska-Witort E., Kochman K. - Vasoactive intestinal peptide modulates luteinizing hormone subunit gene expression in the anterior pituitary in female rat. - Brain Res. Bull. 67, 377-382, 2005 IF=2.429

18. Gabryszuk M., Czauderna M., Gralak M.A., Antoszkiewicz Z. – Effects of pre- and postpartum injections of Se, Zn and vitamin E on their concentration in ewes milk. – J. Anim. Feed Sci. 14, Suppl. 1, 255-258, 2005 IF=0.416

19. Godlewski M.M., Słupecka M., Woliński J., Skrzypek T., Skrzypek H., Motyl T., Zabielski R. - Into the unknown — the death pathways in the neonatal gut epithelium. - J. Physiol. Pharmacol. 56, S3, 7-24, 2005 IF=2.328

20. Guilloteau P., Zabielski R. - Gut regulatory peptides as mediators of gastrointestinal tract growth, motility, and development of secretion in young ruminants. - J. Anim. Feed Sci. 14, Suppl. 1, 113-138, 2005 IF=0.416

21. Yao G., Ceregrzyn M., Woliński J., Zabielski R. - Alpha-ketoglutarate fed supplementation reduces the antroduodenal myoelectric disturbances associated with E. coli heat-labile enterotoxin in weaned pigs. - J. Anim. Feed Sci.14, Suppl. 1, 417-420, 2005 IF=0.416

22. Jurkiewicz A., Strzetelski J.A., Kowalczyk J., Bilik K. – Concentrate-enriched diets for calving heifers in the periparturient period increase milk yield and improve blood metabolite profile. – J. Anim. Feed Sci. 14, Suppl. 1, 259-262, 2005 IF=0.416

23. Kania B.F., Matczuk J., Kania K., Bueno L., Fioramonti J., Romanowicz K., Sutiak V. –Intracerebroventricular administration of PD 140.548 N-methyl-D-glucamine attenuates the release of cortisol and catecholamines induced by duodenal distension in the sheep. – Pol. J. Vet. Sci. 8, 183-194, 2005

24. Kania B.F., Tomaszewska-Zaremba D., Niemiec M., Tatarska K. – Ośrodkowe hamowanie wenapamilem bólu jelitowego u owcy. – Med. Wet. 61 (12), 1385-1389, 2005 IF=0.285

25. Kišidayová S., Varadiová Z., Michalowski T., Newbold C.J. - Regeneration of cryoresistance of in vitro rumen ciliate cultures. - Cryobiol. 51, 76-84, 2005 IF=1.821

26. Kochman K., Blitek A., Kaczmarek M., Gajewska A., Siawrys G., Counis R., Zięcik A. - Different signaling in pig anterior pituitary cells by GnRH and its complexes with copper and nickel. – Neuroendocrinol. Lett. 26, 377-382, 2005 IF=1.048

27. Kosieradzka I., Sawosz E., Skomiał J., Szopa J., Dudkowska I. Pastuszewska B. – Transgenic potato tubers with over expression of 14-3-3 protein in growing rat diets. 2. Redox indices in blood and brain. - J. Anim. Feed Sci., 14, Suppl.1, 549-552, 2005 IF=0.416

28. Matyjek R., Woliński J., Laubitz D., Kato S., Zabielski R. - The effect of exogenous leptin on pancreatic enzyme secretion in anaesthetized rats. – J. Anim. Feed Sci. 14, 347–357, 2005 IF=0.416

29. Matyjek R., Zabielski R., Długołęcka Z., Żebrowska T. - Exocrine pancreatic secretion and plasma leptin and insulin levels in growing pigs of different genotypes. – J. Anim. Feed Sci. 14, Suppl. 1, 377-380, 2005 IF=0.416

30. Michałowski T. - The distribution of fibrolytic activity in the rumen of ciliate-free and faunated sheep. - J. Anim. Feed Sci. 14, Suppl. 1, 287-290, 2005 IF=0.416

31. Mieczkowska A., Jansman A.J.M., Kwakkel R.P., Smulikowska S. – Effect of dehulling and α-galactosidase supplement on the ileal digestibility of yellow lupin based diets in broiler chickens and adult roosters. - J. Anim. Feed Sci. 14, 291-298, 2005 IF=0.416

32. Mieczkowska A., Smulikowska S. – The influence of white lupin seeds supplemented with fats of animal or plant origin on the fatty acid composition of broiler tissues. - J. Anim. Feed Sci. 14, 93-107, 2005 IF=0.416

33. Misztal T., Romanowicz K. – Effective stimulation of daily LH secretion by the combined treatment with melatonin and naloxone in luteal-phase ewes. - Acta Neurobiol. Experim. 65, 1-9, 2005 IF=1.075

34. Misztal T., Romanowicz K., Wańkowska M., Wójcik-Gładysz A., Polkowska J. – Does prolactin influence the hypothalamo-pituitary GnRH-LH system in preovulatory-phase ewes? - Reprod. Biology 5, 31-49, 2005

35. Molik E., Misztal T., Romanowicz K., Ciuryk S., Kisielewska A. – Wpływ melatoniny na sekrecję prolaktyny u laktujących owiec – badania in vitro. - Rocz. Nauk. Zoot. 22, Supl. 253-256, 2005

36. Nakamura N., Kodaka M., El-Mahasseb I.M., Gajewska A., Okuno H., Ochwanowska E., Witek B., Kozłowski H., Kochman K. - Further structural analysis of GnRH complexes with metal ions. - Neuroendocrinol. Lett. 26, 248-252, 2005 IF=1.048

37. Niwińska B., Strzetelski J.A., Kowalczyk J., Borowiec F., Domański P. – The effect of phenological stage and season of nutritive value, chemical composition and nutrient digestibility of lucerne (Medicago sativa L.) green forage in the alimentary tract of cattle. – Czech J. Anim. Sci. 50, 511-518, 2005 IF=0.227

38. Lubańska A., Laubitz D., Sikora A, Zabielski R., Grzesiuk E. - Wpływ aktywności mioelektrycznej jelita cienkiego na komórki eukariotyczne i prokariotyczne. – Cell. Mol. Exper. Lett. 46 (3), 23-28, 2005

39. Petrovic V., Boldizarova K., Faix S., Kowalczyk J., Czauderna M., Mellen M., Leng L. – Excretion routes and distribution of selenium in sheep tissues after selenite loading. – J. Anim. Feed Sci. 14, Suppl. 1, 303-306, 2005 IF=0.416
40. Potkański A., Cieślak A., Szumacher-Strabel M., Wylegała S., Raczkowska-Werwińska K., Gubała A., Kowalczyk J.- The stability of silage containing biological and chemical additives assessed using a Rusitec system. – J. Anim. Feed Sci. 14, Suppl. 1, 307-310, 2005 IF=0.416

41. Raj St., Skiba G., Weremko D., Fandrejewski H. – Growth of the gastrointestinal tract of pigs during realimentation following a high-fibre diet. – J. Anim. Feed Sci. 14, 675-684, 2005 IF=0.416

42. Raj St., Skiba G., Weremko D., Fandrejewski H. – Influence of breed and body weight of pigs on the fatty acid profile of musculus longissimus dorsi. – J. Anim. Feed Sci. 14, Suppl. 1, 389-392, 2005 IF=0.416

43. Romanowicz K., Misztal T. – Effect of intracerebroventricular infusion of genistein on prolactin and luteinizing hormone secretion in ovariectomized ewes during short days. - J. Anim. Feed Sci. 14, 255-256, 2005 IF=0.416

44. Siawrys G., Przała J., Kamiński T., Smolińska N., Gajewska A., Kochman K., Skowronski J.M., Staszkiewicz J. - Long form leptin receptor mRNA expression in the hypothalamus and pituitary during early pregnancy in the pig. – Neuroendocrinol. Lett 26, 305-309, 2005 IF=1.048

45. Skiba G. – Physiological aspects of compensatory growth in pigs. – J. Anim. Feed Sci. 14, Suppl. 1, 191-204, 2005 IF=0.416

46. Skiba G., Raj St., Weremko D., Fandrejewski H. – Growth of the gastrointestinal tract in weaining pigs as affected by crude fibre content in the diet. – J. Anim. Feed Sci. 14, 665-674, 2005 IF=0.416 (pkt. 15)

47. Skiba G., Raj St., Weremko D., Fandrejewski H., Woliński J. – The enzymatic activity of the small intestine mucosa of young pigs as affected by high fibre fed after weaning. – J. Anim. Feed Sci. 14, Suppl. 1, 401-404, 2005 IF=0.416

48. Skiba G., Raj St., Weremko D., Fandrejewski H. – Effects of diets differing in fibre content fed during the early growth stage of pigs on subsequent energy and nutrient digestibility. – J. Anim. Feed Sci. 14, Suppl. 1, 397-400, 2005 IF=0.416

49. Skrzypek T., Valverde Piedra J.L., Skrzypek H., Woliński J., Kazimierczak W., Szymańczyk S., Pawłowska M., Zabielski R. - Light and scanning electron microscopy evaluation of the postnatal small intestinal mucosa development in pigs. - J. Physiol. Pharmacol. S3, 71-87, 2005 IF=2.328

50. Skórko-Sajko H., Tywończuk J., Skomiał J., Pająk J.J., Minakowski D., Sajko J. – Nutritional value of galega (Galega orientalis Lam.) forage and silage for ruminants. – J. Anim. Feed Sci. 14, Suppl. 1, 311-314, 2005 IF=0.416

51. Smulikowska S., Śliżewska K., Biernasiak J., Mieczkowska A., Michałowski P. –Effect of probiotic, composed of Lactobacillus and yeasts, and flavomycin on performance and faecal microflora of broiler chickens. - J. Animal Feed Sci. 14, Suppl. 1, 483-485, 2005 IF=0.416

52. Szymeczko R., Święch E., Burlikowska K., Podkówka Z. – Content and apparent ileal digestibility of nutrients in diets fed to breeding polar foxes over the non-mating season. – J. Anim. Feed Sci. 14, Suppl. 1, 557-562, 2005 IF=0.416

53. Święch E., Buraczewska L. – True ileal digestibility of amino acids of pea seeds and soyabean products estimated in pigs, rats and in vitro – J. Anim. Feed Sci. 14, 179-191, 2005 IF=0.416

54. Tomaszewska-Zaremba D., Przekop P. – Effects of GABAA receptor modulation on luteinizing hormone-releasing hormone (GnRH) and β-endorphin release, and on catecholaminergic activity in the ventromedial hypothalamus-infundibular nucleus region of anestrous ewes. – J. Neuroendocrinol. 17, 49-56, 2005 IF=2.920

55. Tomaszewska-Zaremba D., Mateusiak K., Przekop F. – Neuralna regulacja uwalniania gonadoliberyny u owcy w różnych stanach fizjologicznych: rola receptorów GABAA. – Post. Nauk roln. 5, 7-15, 2005

56. Tomaszewska-Zaremba D., Przekop F. – The role of GABAA and GABAβ receptors in the control of GnRH release in anestrous ewes. – Reprod. Biol. 5, Suppl. 1, 2005

57. Wańkowska M., Polkowska J. - The postnatal ontogeny of gonadotroph cells in the female sheep. Developmental patterns of synthesis, storage and release of gonadotrophic hormones.-J. Chem. Neuroanat. IF=1.879 http://authors.elsevier.com/sd/article/S0891061805001158

58. Weremko D., Fandrejewski H., Raj St., Skiba G., Czauderna M. – Relationship between mineral and protein deposition in underfeed and realimented pigs. – J. Anim. Feed Sci. 14, Suppl. 1, 413-416, 2005 IF=0.416

59. Woliński J., Biernat M., Zabielski R. - Wpływ podania farmakologicznego antagonisty receptora CCK1 na rozwój jelita cienkiego u nowo narodzonych prosiąt. Med. Wet. 61, Suppl. 42, 2005 IF=0.285

60. Wójcik-Gładysz A., Romanowicz K., Misztal T., Polkowska J., Barcikowski B. – Effects of intracerebroventricular infusion of genistein on the secretory activity of the GnRH/LH axis inovariectomized ewes. - Anim. Reprod. Sci. 86, 3-4, 221-235, 2005 IF=1.410

61. Valverde Piedra J.L., Woliński J., Skrzypek T., Laubitz D., Pawłowska M., Szymańczyk S.E., Michałowski P., Zabielski R. - Suilectin® – nowy preparat w profilaktyce odsadzania prosiąt (Suilectin® – new preparate for weaning piglets prophylaxis). Med. Wet. 61, Suppl. 29, 2005 IF=0.285

62. Zabielski R., Laubitz D., Woliński J., Guilloteau P. - Nutritional and hormonal control of gut epithelium remodeling in neonatal piglets. – J. Anim. Feed Sci. 14, Suppl. 1, 99-112, 2005 IF=0.416

63. Zymon M., Strzetelski J.A., Kowalczyk J. – The effect of fish oil in calf diets on the fatty-acid content of Musculus thoracis intramuscular fat. – J. Anim. Feed Sci. 14, Suppl. 1, 319-322, 2005 IF=0.416

III. Referaty i doniesienia konferencyjne

A. Konferencje międzynarodowe

1. Banach M., Bełżecki G., Miltko R., Wereszka K., Michałowski T. – The in vitro growth, carbohydrate digestion and morphological variability of the rumen ciliate Eremoplastron dilobum. – 4th International Symposium on Anaerobic Microbiology, Warsaw, 8-10 September 2005. Book of Abstracts, No. 15

2. Bełżecki G., Yáñez D.R., Wallace R.J., Newbold C.J. - Effect of adding of fumaric acid on the microbial population in the rumen of sheep assessed by DGGE and real time PCR. - 4th International Symposium on Anaerobic Microbiology, Warsaw, 8-10 September 2005. Book of Abstracts, No 17.

3. Buraczewska L., Święch E., Le Bellego L., Melchior D. – Effects of supplemented dietary L-tryptophan on growth performance of 15 to 30-kilogram pigs. The 56th Annual Meeting of the EAAP, Uppsala, Sweden, 5-8 June 2005. Book of Abstracts, p. 155

4. Burgstorf C., van Alen T.A., de Graaf R.M., Moon-van der Staay S.Y., van der Staay G.W.M., Michałowski T., Jouany J.P., Nsabimana E., Macheboeuf D., Regensbogenova M., Pristas P., Javorsky P., McIntosh F.M., Kisidayova S., Varadyova Z., McEwan N. R., Newbold C. J., and Hackstein J.H.P. - Rumen ciliates possess macronuclear “midi-chromosomes”. - 24. Jahrestagung der DGP, 2-5 März, 2005, Burg Lichtenberg, Kusel, Germany. Abstr. No 49

5. Ciechanowska M., Łapot M., Malewski T., Mateusiak K., Przekop F. – Effects of stress on the expression of GnRH gene and GnRH receptor (GnRHR) genein the preoptic area-hypothalamus, and on the GnRHR gene in the stalk/median eminence and anterior pituitary gland. - The 4th Symposium of the Society for Biology of Reproduction and Polish-Japanese Seminar. Cracow, 22-24 September 2005. Book of Abstracts, p. 59

6. Ciechanowska M., Łapot M., Malewski T., Mateusiak K., Przekop F. – expression of GnRH gene and GnRH receptor (GnRHR) gene in the preoptic area, hypothalamus, and stalk/median eminence and anterior pituitary gland of anestrous ewes. - The 4th Symposium of the Society for Biology of Reproduction and Polish-Japanese Seminar. Cracow, 22-24 September 2005. Book of Abstracts, p. 60

7. Czauderna M., Kowalczyk J., Wąsowska I., Korniluk K. – The combination of Ag+ HPLC and long capillary dolumn for GLC to study the CLA isomer profile in rat livers. - The XXIXth Symposium “Chromatographic methods of investigating the organic compounds”. Katowice-Szczyrk, 8-10 June 2005. Book of Abstract, p. 109

8. Czauderna M., Kowalczyk J., Pisulewski P.M., Korniluk K., Wąsowska I. – The combination of GLC and Ag+-HPLCc to study the fatty acid and CLA isomer profile in hen egg yolks. - The XXIXth Symposium “Chromatographic methods of investigating the organic compounds”. Katowice-Szczyrk, 8-10 June 2005. Book of Abstract, p.111

9. Donders M., Moon-van der Staay S.Y., van der Staay G.W.M., Newbold J., McEwan N., Michałowski T., Pristas P., Fried J., Ricard R., Huynen M. and Hackstein J.H.P - Identification of a “bacterial” gene in Nyctotherus ovalis.- Jahrestagung der DGP, 3-6 März, 2004, Innsbruck, Austria. Abstr. No. 46

10. Fried J., Macheboeuf D., Nsabimana E., Jouany J.P., Michałowski T., Kisidayova S., Javorsky P., Pristas P., Newbold J., Thomas N.A.,. McEwan N.R., Moon-van der Staay S.Y., van der Staay G., and Hackstein J.H.P. (2005). - Rumen ciliate movement and morphology – movies and images of species from the rumen ciliate culture collection ERCULE. - 24. Jahrestagung der DGP, 2-5 März, 2005, Burg Lichtenberg, Kusel, Germany. Abstr. No. 30

11. Gajewska A., Kochman K. - Inhibitory effect of vasoactive intestinal peptide on luteinizing hormone subunit gene expression. - XIV International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology “Molecular and physiological aspects of regulatory processes of the organizm. Cracow, June 2-3, 2005, Abstr., p.123

12. Godlewski M.M., Słupecka M., Woliński M., Zabielski R.- Program cell death is involved in postnatal gut development. – Proceedings of the Ist Conference “Milk-fed Farm and Companion Animals: Basic Aspects and Practice for the Future”. Berne, Switzerland, 10-12 February, 2005, p. 20

13. Górski K., T. Misztal, K. Romanowicz – Effect of intracerebroventricular infusion of genistein or estradiol on FSH and GH secretion in ovariectomized ewes. - The 4th Symposium of the Society for Biology of Reproduction and Polish-Japanese Seminar. Cracow, 22-24 September 2005. Book of Abstracts, p. 61

14. Grzesiuk E., Sikora A., Lubańska A., Woliński J., Zabielski R., Laubitz D. - Gut myoelectrical activity induces heat shock proteins in E. coli and CACO-2 cells and modifies apoptosis. - 9th Intern. Conference on Environmental Mutagens (9th ICEM). San Francisco, California, USA. Mutation Research 577S, 2005, e.166

15. Guilloteau P., Zabielski R., Blum J. - Digestive tract development in neonatal and young ruminants and consequences. - Proceedings of the Ist Conference “Milk-fed Farm and Companion Animals: Basic Aspects and Practice for the Future”. Berne, Switzerland, 10-12 February 2005, p. 17

16. Hackstein J.H.P., Boxma B. de Graaf., R. M, van der Staay G.W.M., van Alen T.A., Ricard G., Gabaldón T., van Hoek A.H.A.M., Moon-van der Staay S.Y., Koopman W.J.H., van Hellemond J.J., Tielens A.G.M., Friedrich T., Veenhuis M., Huynen M.A., McEwan N., Newbold J., Jouany J.-P., Javorski P., Pristas P., Michalowski T., and Fried J. - Evolution of anaerobic ciliates, their hydrogenosomes, and their endosymbionts. - FASEB Summer Research Conference on Ciliate Molecular Biology. August 3-8, 2005; Il Ciocco, Lucca, Italy. Abstr. No. 11

17. Kasperowicz A., Michałowski T. - Ability of the ruminal bacteria from the genus Treponema to utilize fructose polymers for growth. . 4th International Symposium on Anaerobic Microbiology, Warsaw, 8-10 September 2005. Book of Abstracts, No 24

18. Kochman K. – Role of intracellular and external factors in the ovulatory release of GnRH. – The 4th Symposium of the Society for Biology of Reproduction and Joint Polish-Japanese Seminar. Cracow, 22-24 September 2005. Book of Abstracts, p. 53

19. Korchazhkina O., Jones E., Czauderna M., Spencer S., Kowalczyk J. – Measurement of vitamin E in human milk using HPLC with UV detection. – The XXIXth Symposium “Chromatographic methods of investigating the organic compounds”. Katowice-Szczyrk, 8-10 June 2005. Book of Abstract, pp. 21-27

20. Korchazhkina O., Jones E., Czauderna M., Spencer S., Kowalczyk J. – RP-HPLC determination of vitamin E in human breast milk. - – The XXIXth Symposium “Chromatographic methods of investigating the organic compounds”. Katowice-Szczyrk, 8-10 June 2005. Book of Abstract, p. 108

21. Korczyński W., Kiciak A., Borycka K., Woliński W., Zabielski R., Bielecki K. - Telemetry application for measurement of motility disorders after upper gut surgical procedures in pig model. - Nordic Telemetry User Group Meeting, Data Science International. Malov, Denmark, 22-23 September 2005, p. 42

22. Kurowicka B., Kotwica G., Gajewska A., Franczak A., Oponowicz A. - Effect of war,m-rearing and warm acclimation on reproduction in male rats. - “The 4th Symposium of the Society for Biology of Reproduction and Polish-Japanese Seminar”. Cracow, 22-24 September, 2005. Book of Abstracts, p.162

23. Łapot M., Ciechanowska M., Malewski T., Mateusiak K., Przekop F. - Effects of stress on the expression of GABA gene and GnRH receptor (GnRHR) gene in the preoptic are-hypothalamus and GnRHR gene in the stalk/median eminence and the anterior pituitary gland. - The 4th Symposium of the Society for Biology of Reproduction and Polish-Japanese Seminar. Cracow, 22-24 September 2005. Book of Abstracts, p. 63

24. Martyńska L., Wolińska-Witort E., Chmielowska M., Polkowska J., Wasilewska-Dziubińska E., Bik W., Baranowska B. - Effects of intracerebroventricular infusion of orexin-A on GnRH-nerve terminals and plasma gonadotrophins levels in immature female rats. - The 4th Symposium of the Society for Biology of Reproduction and Polish-Japanese Seminar. Cracow, 22-24 September 2005. Book of Abstracts, p. 54

25. Michałowski T., Bełżecki G. - Effect of the selected rumen fauna on starch metabolism in the rumen and the outflow of α-D-glucose polymers from the reticulum to omasum. - 2nd International Conference on Greenhouse Gases and Animal Agriculture GGAA 2005 Zurich (Switzerland), 20-24 September 2005. Conference Proceedings, pp. 424-427.

26. Misztal T. – Regulation of prolactin and LH secretion by melatonin in the sheep on the level of the pituitary gland. - The 4th Symposium of the Society for Biology of Reproduction and Joint Polish-Japanese Seminar. Cracow, 22-24 September 2005. Book of Abstracts, p. 55

27. Molik E., Misztal T., Romanowicz K., Wierzchoś E. – The influence of melatonin on in vitro secretion of prolactin and luteinizing hormone in sheep. - 14th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS. Kraków, 2-3 June 2005, Book of Abstracts, pp. 307-308

28. Molik E., Misztal T., Romanowicz K., Wierzchoś E., Murawski M., Szwiertnia K. – Effect of melatonin on LH secretion in prepubertal sheep. - The 4th Symposium of the Society for Biology of Reproduction and Polish-Japanese Seminar. Cracow, 22-24 September 2005. Book of Abstracts, p. 64

29. Moon-van der Staay S.Y., van der Staay G.W.M., Michałowski T., Jouany J.P., Nsabimana E., Macheboeuf D., Regensbogenova M., Pristas P., Javorsky P., McIntosh F. M., Kisidayova S., Varadyova Z., McEwan N.R., Newbold C.J., and Hackstein J.H.P. - Diversity and evolution of gut ciliates from mammals. - 24. Jahrestagung der DGP, 2-5 März, 2005, Burg Lichtenberg, Kusel, Germany. Abstr. No. 43

30. Pawliński B., Zięcik A., Woliński J., Zabielski R., Gajewski Z. - Oviduct and uterus electromyography recording in cyclic sows using DSI telemetry implants. - Nordic Telemetry User Group Meeting, Data Science International. Malov, Denmark, 22-23 September 2005, p. 42

31. Piknová M., Javorský P., Kasperowicz A., Michałowski T., Pristaš P. - New species of rumen treponemes. - 4th International Symposium on Anaerobic Microbiology. Warsaw, 8-10 September 2005. Book of Abstracts, No 6.

32. Siawrys G., Kamiński T., Smolińska N., Gajewska A., Okrasa S., Kochman K., Przała J. - Leptin and its role in implantation process. - The 4th Symposium of the Society for Biology of Reproduction and Polish-Japanese Seminar. Cracow, 22-24 September, 2005. Book of Abstracts, p. 261

33. Severing E., Ederveen A., Van der Staay, G.W.M., Moon-van der Staay, S.Y., de Graaf, R.M., van Alen, T.A., N. McEwan, J. Newbold, J-P. Jouany, T. Michałowski, P. Pristas, J. Fried, G. Ricard, M. Huynen, and Hackstein, J.H.P. - Fe-Hydrogenases from the rumen: a metagenomic approach. Biospektrum Sonderausgabe 2004, D13808F (ISSN 0947-0867). p. 153

34. Smolińska N., Siawrys G., Kamiński T., Przała J., Gajewska A., Kochman K., Okrasa S. - Long form leptin receptor in the hypothalamus and pituitary of pregnant pigs. - The 4th Symposium of the Society for Biology of Reproduction and Polish-Japanese Seminar. Cracow, 22-24 September, 2005. Book of Abstracts, p.71

35. Smulikowska S., Mieczkowska A., Nguyen C.V., Weremko D. - Effect of phytase supplementation of rapeseed cake-containing diets on performance and skeletal development in broilers. - Proceedings of the 15th European Symposium on Poultry Nutrition, Balatonfüred, Hungary, 25-29 September, 2005, pp.186-188

36. Słupecka M., Woliński J., Godlewski M., Zabielski R. – The influence on apoptosis of the small intestinal mucosa of pig neonates. - Proceedings of the Ist Conference “Milk-fed Farm and Companion Animals: Basic Aspects and Practice for the Future”. Berne, Switzerland, 10-12 February 2005, p. 54

37. Taciak M., Pastuszewska B. - The effect of protein source in the diet on ileal protein digestibility and concentration of short chain fatty acid and ammonia in the caecum of rat. - Euro Food Chem XIII Hamburg, Abstract Volume, 2005, p. 190

38. Tomaszewska-Zaremba D., Przekop F. – The role of GABAA and GABAβ receptors in the regulation of GnRH release in ewes. - The 4th Symposium of the Society for Biology of Reproduction and Polish-Japanese Seminar. Cracow, 22-24 September 2005. Book of Abstracts, p. 56

39. Wańkowska M., Wójcik-Gładysz A., Polkowska J. - Patterns of storage and synthesis of gonadotrophic hormones in the pituitary cells during early adulthood of female sheep. - The 4th Symposium of the Society for Biology of Reproduction and Polish-Japanese Seminar. Cracow, 22-24 September 2005. Book of Abstracts, p. 73

40. Weber S., Fried J., Ludwig W., McEwan N.R2, Newbold C.J., Michałowski T., Thomas N.A., Kišdayová S., Hackstein J.H.P., Schleifer K.H. - Adaptation of the FISH technique for the detection of rumen ciliates. - 4th International Symposium on Anaerobic Microbiology. Warsaw, 8-10 September 2005. Book of Abstracts, No 14.

41. Wereszka K., McIntosh F., Newbold C.J., McEwan N.R., Michałowski T. - Rumen ciliate Diploplastron affine synthesizes endocellulase. - 4th International Symposium on Anaerobic Microbiology. Warsaw, 8-10 September 2005. Book of Abstracts, No 13.

42. Woliński J., Laubitz D., Biernat M., Zabielski R. - Gut development in sow reared and artificial milk formula fed piglets during the first week of life. - Proceedings of the Ist Conference “Milk-fed Farm and Companion Animals: Basic Aspects and Practice for the Future”. Berne, Switzerland, 10-12 February 2005, p. 57

43. Wójcik-Gładysz A., Polkowska J. - Neuropeptide Y – a neuromodulatory link between nutrition and reproduction on the central nervous system levels” - The 4th Symposium of the Society for Biology of Reproduction and Polish-Japanese Seminar. Cracow, 22-24 September 2005. Book of Abstracts, p.109

44. Wójcik-Gładysz A., Wańkowska M., Misztal T., Polkowska J. - The effect of intracerebroventricular infusions of leptin on the immunoreactivity of NPY and GnRH neurons in the hypothalamus of prepubertal sheep in conditions of acute undernutrition. - The 4th Symposium of the Society for Biology of Reproduction and Polish-Japanese Seminar. Cracow, 22-24 September 2005. Book of Abstracts, p. 116

45. Wójcik-Gładysz A., Wańkowska M., Polkowska J. - The effect of tracerebroventricular infusions of leptin on the immunoreactivity of NPY and GnRH neurons in the hypothalamus of prepubertal sheep. - The 14th International Symposium “Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism”, Cracow, 2-3 June 2005. Book of Abstracts, pp. 545-547

46. Zabielski R., Guilloteau P. - Neurohormonal regulation of pancreatic juice secretion in neonatal calves. - Proceedings of the Ist Conference “Milk-fed Farm and Companion Animals: Basic Aspects and Practice for the Future”. Berne, Switzerland, 10-12 February 2005, p. 18

47. Zabielski R., Dolman D., Woliński J. - Znaczenie siary i mleka dla noworodków. Materiały z Międzynarodowej Sesji Naukowej „Rozród – matka – noworodek”. Polanica Zdrój, 1-2 lipiec 2005, s. 17-32

48. Zięba D.A., Klocek B., Drecka I., Murawski M., Romanowicz K.– Seasonal and dose- dependent effects of leptin on LH secretion by ovine adenohypophyseal cells. - The 4th Symposium of the Society for Biology of Reproduction and Polish-Japanese Seminar. Cracow, 22-24 September 2005. Book of Abstracts, p.75

49. Zwierzchowski L., Maj A., Gajewska A. - Functional polymorphism within the bovine growth hormone receptor (GHR) gene. - 56 Annual Meeting of the European Association for Animal Production. Uppsala, Sweden, 5-8 June 2005. Abstr., p.253

B. Konferencje krajowe

1. Bełżecki G., Michałowski T. – Genetyczne uwarunkowanie aktywności amylolitycznej orzęsków żwaczowych Eudiplodinium maggii. – Mat. Sympozjum Sprawozdawczego „Biologia molekularna i biotechnologia w produkcji zwierzęcej”. Olsztyn, 4.03.2005, s. 17

2. Miltko R., Michałowski T. - Ophryoscolex purkynjei i Ophryoscolex spinisus- dwa odrębne gatunki orzęsków żwaczowych czy dwie formy morfologiczne gatunku Ophryoscolex caudatus. - Mat. Sympozjum Sprawozdawczego „Biologia molekularna i biotechnologia w produkcji zwierzęcej”. Olsztyn, 4.03.2005, s. 21

3. Molik E., Misztal T., Romanowicz K., Wierzchoś E. – Wpływ melatoniny na sekrecje LH z przysadki mózgowej niedojrzałych płciowo maciorek w warunkach in vitro. - LXX Zjazd PTZ pt. „Przyszłość nauki i edukacji zootechnicznej”. Wrocław, 20-22.09.2005. Abstr., s. 124

4. Lubańska A., Laubitz D., Sikora A., Woliński J., Zabielski R., Grzesiuk E. - The influence of myoelectrical activity of the small intestine on the Procaryota and Eucaryota cells in vitro. – III Krajowa Konferencja Adeptów Fizjologii pt. „Funkcje przewodu pokarmowego w zdrowiu i chorobie”, 22-23.04.2005, Łódź. Annales Universitatis Medicae Lodzensis, suppl. 37, s.11

5. Pawłowska M., Kapica M., Puzio I., Matyjek R., Zabielski R. - Estimation of plasma ghrelin in rats after fundectomy. - III Krajowa Konferencja Adeptów Fizjologii pt. „Funkcje przewodu pokarmowego w zdrowiu i chorobie” , 22-23.04.2005, Łódź. Annales Universitatis Medicae Lodzensis, suppl. 37, s. 30

6. Raj St., Skiba G., Weremko D., Fandrejewski H. – Wydalanie azotu przez świnie czasowo żywione paszą zawierającą susz z traw. - LXX Zjazd PTZ pt. „Przyszłość nauki i edukacji zootechnicznej”. Wrocław, 20-22.09.2005. Abstr., s. 93

7. Smulikowska S., Czerwiński J., Mieczkowska A. - Wpływ dodatku do diety preparatu zakwaszającego i fitazy na rozwój przewodu pokarmowego i przebieg procesów fermentacyjnych u kurcząt brojlerów. - Mat. II Konferencji Młodych Badaczy "Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt". Warszawa, 12-13 września 2005, s. 75-76, 2005

8. Smulikowska S., Mieczkowska A. - Wpływ ekstruzji na wartość odżywczą wytłoków rzepakowych dla kurcząt brojlerów. - Konferencja "Rośliny Oleiste", Poznań 12-13.04.2005. Book of Abstracts, s. 14-16

9. Święch E., Weremko D., Antuszewicz A., Listwoń K.- Wartość energetyczna diet dla szczurów określona metodą in vitro. - Mat. II Konferencji Młodych Badaczy „Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt”.Warszawa, 12-13 września 2005, s. 35-36

10. Taciak M., Pastuszewska B. - Wpływ źródła białka w diecie na jego strawność w jelicie cienkim oraz koncentrację lotnych kwasów tłuszczowych w treści jelita ślepego szczurów. - Mat. II Konferencji Młodych Badaczy „Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt”. Warszawa, 12-13 września 2005, s. 33-34

11. Tomaszewska-Zaremba D., Taciak M., Ochtabińska A., Tuśnio A., Pastuszewska B.-Wpływ dodatku preparatu zakwaszającego do diet zawierających krystaliczny tryptofan na parametry wzrostu, retencję i wykorzystanie azotu, strawność białka i aminokwasów w jelicie cienkim oraz poziom metabolitu serotoniny w mózgu szczurów. - Mat. II Konferencji Młodych Badaczy „Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt”. Warszawa, 12-13 września 2005, s. 41-42

12. Weremko D. – - Wpływ dodatku suszu z traw w diecie na zawartość żelaza i cynku w mięsie świń. – Mat. II Konferencji Młodych Badaczy “Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt”. Warszawa, 12-13 września 2005, s. 47-48

13. Woliński J. - Wpływ niektórych czynników żywieniowych na strukturę i funkcje przewodu pokarmowego młodych ssaków. - Mat. II Konferencji Młodych Badaczy “Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt”. Warszawa, 12-13 września 2005, s. 19-28

IV. Artykuły popularno-naukowe

1. Borys B., Pająk J.J. - Możliwości modyfikacji mięsa jagniąt ssących poprzez stosowanie w żywieniu matek nasion rzepaku i lnu. – Prz. hod. 10, 11-15, 2005

2. Fandrejewski H. – - W pełni wykorzystać potencjał wzrostowy. – TOP AGRAR Polska 2, Top: Świnie, 22-24, 2005

3. Fandrejewski H. – - Nowoczesne żywienie podstawą sukcesów w hodowli świń. Materiały Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Gdańsk-Lipce, 2-7, 2005

4. Smulikowska S. - 15 Europejskie Sympozjum Żywienia Drobiu WPSA. – Pol. Drob. 11, 39-41, 2005

5. Smulikowska S. - Nasiona lnu w żywieniu ptaków. – Pol. Drob. 8,10-12, 2005

V. Inne

1. Bełżecki G., Michałowski T. – - A study on the digestion and metabolism of starch by the rumen ciliate protozoan Eudiplodinium maggii. – Annual Report of Polish Academy of Sciences, pp. 71-73

2. Buraczewska L., Pastuszewska B. – - Trawienie i wykorzystanie białka i aminokwasów przez zwierzęta monogastryczne – metody, hipotezy, aplikacje. – Informator pt. „50 lat działalności IFiŻZ PAN”, Jabłonna, 35-40, 2005

3. Fandrejewski H. – - Przygotowanie materiałów do „Index of Current Research on Pigs. (CABI Publishing, Wallingford), 2005

4. Kochman K., Przekop F. – - Neuralna i neurohormonalna regulacja uwalniania gonadoliberyny i sekrecji gonadotropin u szczurów i owiec. - Informator pt. „50 lat działalności IFiŻZ PAN”, Jabłonna, 49-55, 2005

5. Michałowski T. – - Udział pierwotniaków i bakterii żwaczowych w przemianach strukturalnych i zapasowych wielocukrów roślinnych. - Informator pt. „50 lat działalności IFiŻZ PAN”, Jabłonna, 27-34, 2005

6. Misztal T. – - Sezonowość rozrodu owiec i regulacje hormonalne (melatonina i prolaktyna). - Informator pt. „50 lat działalności IFiŻZ PAN”, Jabłonna, 58-60, 2005

7. Pastuszewska B. - Noty biograficzne (6 pozycji) - Informator pt. „50 lat działalności IFiŻZ PAN”, Jabłonna, 2005

8. Polkowska J. – - Wpływ czynników środowiskowych na neuroendokrynną regulację procesów wzrostu i rozrodu u owcy. - Informator pt. „50 lat działalności IFiŻZ PAN”, Jabłonna, 56-58, 2005

9. Smulikowska S., Taciak M. - Pasze roślinne jako źródło białka, energii i czynników funkcjonalnych. – Informator pt. „50 lat działalności IFŻZ PAN”, Jabłonna, 40-44, 2005

10. Woliński J., Korczyński W., Matyjek R., Laubitz D., Biernat M., Zabielski R. - Informator pt. „50 lat działalności IFŻZ PAN”, Jabłonna, 61-65, 2005

11. Żebrowska T. – - 50 lat działalności Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego. – Informator pt. „50 lat działalności IFŻZ PAN”, Jabłonna, 5-18, 2005

12. Żebrowska T., Czauderna M. – - Nowe metody analityczne i ich stosowanie - Informator pt. „50 lat działalności IFŻZ PAN”, Jabłonna, 23-26, 2005