Menu

Projekty własne

|

Temat: Wpływ dodatku do dawki pokarmowejkwasu karnozynowego, selenowego preparatu drożdżowego lub selenianu (VI) na stężenie kwasów tłuszczowych, Se oraz cholesterolu i jego produktów utleniania w organizmie jagniąt. 
Kierownik: Prof. dr hab. Marian Czauderna
Okres realizacji: 2014-2017

Temat: Wpływ salsolinolu na ilość prolaktyny w podwzgórzu oraz jej receptorów w podwzgórzu i splocie naczyniówkowym owiec.

Kierownik: mgr Małgorzata Hasiec
Konkurs: PRELUDIUM 3
Okres realizacji: 2013-2016

Temat: Wpływ centralnegopodania liposacharydu(LPS) na oś podwzgórze-przysadka-gonady (HPG) u anestralnych owiec.
Kierownik: dr Karolina Haziak
Okres realizacji: 2014-2016

Temat: Wpływ stresu immunologicznego i interleukiny-1beta na sekrecję melatoniny u owcy w okresie dnia krótkiego i długiego – badania in vitro i in vivo.
Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Herman
Okres realizacji: 2012-2016

Temat: Rola cholinergicznego mechanizmu przeciwzapalnego w hamowaniu negatywnego oddziaływania stanu zapalnego na sekrecję GnRH/LH u owcy w fazie pęcherzykowej cyklu rujowego.
Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Herman
Okres realizacji: 2014-2017

Temat: Długość dnia i stres immunologiczny jako czynniki regulujące sekrecję leptyny i jej aktywność w ścianie aorty u owiec.
Kierownik: dr Agata Krawczyńska
Okres realizacji: 2014-2017

Temat: Wpływ obestatyny zawartej w mleku matki na rozwój struktury i funkcji jelita cienkiego potomostwa we wczesnym okresie postnatalnym.
Kierownik: dr Monika Słupecka
Okres realizacji: 2012-2016

Temat: Rozwój aktywności motorycznej przewodu pokarmowego u nowo narodzonych prosiąt – rola greliny i obestatyny.
Kierownik: dr Jarosław Woliński
Konkurs: OPUS
Okres realizacji: 2013-2016

Temat: Wpływ aktywności neuronów GnRH w podwzgórzu na modulację transkrypcji i translacji genów czynnika transkrypcyjnego SF-1, jego koaktywatora beta-kateniny i korepresora Dax1 w przednim płacie przysadki samic szczura in vivo.
Kierownik: dr inż. Marlena Zielińska
Konkurs: SONATA
Okres realizacji: 2013-2016

Temat: Regulacja sekrecji GnRH/LH przez kanabinoidy u anestralnych owiec.
Kierownik: dr hab. Dorota Tomaszewska-Zaremba
Okres realizacji: 2014-2017