Menu

Warsztaty Naukowe 2012

|

pt. „Ośrodkowe i lokalne mechanizmy regulacyjne wzrostu i rozwoju zwierząt”, zorganizowane wspólnie przez Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt w Jabłonnie i Komitet Nauk Zootechnicznych, odbyły się w Domu Zjazdów i Konferencji PAN w Jabłonnie w dniach 18-19.10.2012 r.

Warsztaty skierowane były do młodych pracowników naukowych oraz studentów i doktorantów kierunków przyrodniczych oraz nauk o zwierzętach, chcących zaprezentować wyniki swoich ostatnich prac badawczych.

Odbyły się 3 sesje naukowe:

I. Regulacja procesów wzrostu i rozrodu na poziomie ośrodkowego układu nerwowego;
II. Dwukierunkowe oddziaływania pomiędzy ośrodkowym ukladem nerwowym a organizmem;
III. Wpływ substancji biologicznie czynnych na rozwój struktury i funkcji układu pokarmowego.

W sesjach udział wzięli zaproszeni goście z wiodących jednostek naukowych: Lund University (Szwecja), SGGW w Warszawie, Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN i Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Wszystkie wygłoszone doniesienia zostały wydrukowane w formie materiałów konferencyjnych

 

Program Warsztatów Naukowych 2012
pt.”Ośrodkowe i lokalne mechanizmy regulacyjne wzrostu i rozwoju zwierząt”
Pałac w Jabłonnie 18-19 październik 2012

18.10.2012 - Dzień I

8.30-11.00 Rejestracja uczestników
11.00-11.15 Powitanie gości i otwarcie warsztatów
11.15-13.30 Sesja I: Regulacja procesów wzrostu i rozrodu na poziomie ośrodkowego układu nerwowego
11.15-11.45 dr hab. Dorota Tomaszewska-Zaremba, IFiŻZ PAN w Jabłonnie, Zakład Neuroendokrynologii
„Stres immunologiczny a procesy rozrodu - mechanizm oddziaływania na poziomie ośrodkowego układu nerwowego”
11.45-12.15 prof. dr hab. Tomasz Misztal, IFiŻZ PAN w Jabłonnie, Zakład Endokrynologii
„Ośrodkowy mechanizm kontrolujący sekrecję prolaktyny u laktujących owiec”
12.15-12.45 prof.dr hab. n. med. Katarzyna Winczyk, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
„Zastosowanie neurotransmiterów i neurohormonów w diagnostyce i leczeniu nowotworów gruczołów dokrewnych”
Krótkie doniesienia ustne
12.45-13.00 dr Edyta Molik, UR w Krakowie
„Effect of orexin A on prolactin secretion in lambs born under different photoperiod conditions- in vitro study
13.00-13.15 mgr Magdalena Cieślak, IFiŻZ PAN w Jabłonnie
„The effect of early maternal deprivation on the secretion of luteinizing hormone (LH) and follicle-stimulationg hormone (FSH) In lamb of different sexes
13.15-13.30 mgr Karolina Haziak, IFiŻZ PAN w Jabłonnie
„Effect of LPS on the LH release and gene expression of LH-ß, GnRH-R and TLR4 in the anterior pituitary of follicular phase ewes- in vitro study”
13.30-15.00 Obiad
15.00-18.00 Sesja II: Dwukierunkowe oddziaływania pomiędzy ośrodkowym układem nerwowym a organizmem
15.00-15.30 prof. dr hab. Krystyna Swarło-Sońta, UW, Wydział Biologii
„Oś szyszynkowo-odpornościowa jako przykład dwukierunkowych oddziaływań neuroendokrynno-immunologicznych”
15.30-16.00 dr hab. Janina Skipor, IRZiBŻ PAN w Olsztynie, Zakład Lokalnych Regulacji Fizjologiznych
„Drogi docierania substancji z obwodu do ośrodkowego układu nerwowego”
16.00-16.30 prof. dr hab. Dorota Zięba-Przybylska, UR w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
„Zachowanie bilansu energetycznego w świetle działania zegara biologicznego u zwierząt sezonowych
16.30-16.45 Przerwa kawowa
Krótkie doniesienia ustne
16.45-17.00 mgr Aleksandra Szczepkowska, IRZiBŻ PAN w Olsztynie
„The choroid plexus-cerebrospinal fluid system: effect of PCB153 on VEGF and its receptors in sheep during long and short days”
17.00-17.15 mgr Elżbieta Turkowska, UW, Warszawa
„Melatonin impact into the diurnal and seasonal chan ges In IL-6 and IL-18 gene expression in immune cells of male Gallus domesticus exposed to the experimental peritonitis”
17.15-17.30 mgr Agnieszka Markowska-Zagrajek, UW, Warszawa
„Effect of inflammatory mediators on arylalkylamine-N-acetyltransferase gene transcription in the chicken pineal gland“
17.30-17.45 mgr Katarzyna Kirsz, UR w Krakowie
„Secretion of growth hormone and luteinizing hormone from anterior pituitary ex plant cultures is under the influence of photoperiod and metabolic status of sheep”
19.00 Kolacja

19.10.2012 - Dzień II

9.00-12.45 Sesja III: Wpływ substancji biologicznie czynnych na rozwój struktury i funkcji układu pokarmowego
9.00-9.30 prof. dr hab. Stefan Grzegorz Pierzynowski, Lund University, Szwecja
„Wpływ egzogennych enzymów trzustkowych na wzrost i rozwój jelita”
9.30-10.00 prof. dr hab. Nils Wierup, Lund University, Szwecja
„CART in metabolism”
10.00-10.30 Steve Hawkins, Blirt S.A
„Advanced Real-time PCR in animal studies”
10.30-11.00 Przerwa kawowa i sesja posterowa
11.00-11.30 dr hab. Daniel Laubitz, IBB PAN w Warszawie,
„Rola transporterów jonowych w nieswoistym zapaleniu jelit”
11.30-12.00 dr Jarosław Woliński, IFiŻZ PAN w Jabłonnie, Zakład Endokrynologii
„Rola biologicznie aktywnych peptydów mleka (leptyna, grelina, obestatyna) w rozwoju struktury i funkcji przewodu pokarmowego”
Krótkie doniesienia ustne
12.00-12.15 dr Monika Słupecka, IFiŻZ PAN w Jabłonnie
„Effect of enteral obestatin on duodenal and jejunal growth and motility in vitro in suckling rats”
12.15-12.30 dr hab. Jose Louis Valverde Piedra, AR w Lublinie
„The influence of intragastric administration of ghrelin inhibitor on the structure of GIT in rats”
12.30-12.45 mgr Adam Prostek, SGGW, Warszawa
„The influence of long-term diet supplementation with a salmon fat on adipokines content in rats adipose tissue”
12.45-13.00 mgr Dariusz Kamola, SGGW, Warszawa
„The influence of simultaneous administration of flavonoids, caretonoid, pro and prebiotics and unsaturated fatty acids on mucosal lymphocytes and short-chain fatty acid production in alimentary tract of rats”
13.00-13.15 mgr Hanna Kosińska, SGGW, Warszawa
„The long term supplementation of rat diet with the mixture of antioxidants, probiotics and polyunsaturated fatty acids is safe and does not affect their blond morphology and liver function”
13.00-14.00 Lunch
14.00-14.15 Zakończenie obrad
14.15-15.30 Prezentacje aparaturowe