Menu

X Sympozjum sprawozdawcze „Molekularne i fizjologiczne aspekty rozrodu i żywienia zwierząt”

|

X Sympozjum sprawozdawcze

„Molekularne i fizjologiczne aspekty 

rozrodu i żywienia zwierząt”

Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt
im. Jana Kielanowskiego PAN w Jabłonnie

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

Instytut Zootechniki PIB w Balicach


Jadwisin, 27-28 marca 2014 r.

Komitet naukowo-organizacyjny

Prof. dr hab. Tomasz Misztal

Prof. dr hab. Jacek Skomiał

dr hab. Anna Wójcik-Gładysz

dr Marlena Zielińska-Górska

 


Sympozjum zorganizowano pod patronatem

Komitetu Biologii Rozrodu

Komitetu Nauk Zootechnicznych


 

 

Sympozjum sprawozdawcze

„Molekularne i fizjologiczne aspekty rozrodu i żywienia zwierząt”

Jadwisin, 27-28 marca 2014 r.

Program

27 marca 2014 r. (czwartek)

11.00 – 11.45    Rejestracja

12.00               Otwarcie Sympozjum

 

Sesja I

Przewodniczący Sesji: prof. dr hab. Andrzej Ciereszko,

dr hab. Anna Wójcik-Gładysz


12.10 – 13.40

Ekspresja błonowych receptorów progesteronu w układzie rodnym krowy

M. K. Kowalik, R. Rękawiecki, J. Kotwica (IRZiBŻ PAN)

 

Ekspresja i funkcja kwasu lizofosfatydowego (LPA) w komórkach ziarnistych i osłonki pęcherzyka jajnikowego u bydła

E. Sinderewicz, D. Boruszewska, I. Kowalczyk-Zięba, J. Staszkiewicz, K. Grycmacher, I. Wocławek-Potocka (IRZiBŻ PAN)


Wpływ ischemii macicy na czynniki indukowane przez hipoksję: marker hipoksji HIF-1α oraz enzymy antyoksydacyjne w macicy i jajowodzie świni 

B. Wąsowska, J. Kwiatkowska (IRZiBŻ PAN)


Lipopolisacharyd jako bezpośredni modulator aktywności układu podwzgórzowo-przysadkowo-gonadowego u owcy – badania in vivo

K. Haziak, A.P. Herman, D. Tomaszewska-Zaremba (IFiŻZ PAN)


Różnice dzień/noc w odpowiedzi układu podwzgórzowo-przysadkowo-gonadowego na endotoksynę bakteryjną (LPS) u anestralnych owiec 

K. Kopycińska, A.P. Herman, D. Tomaszewska-Zaremba (IFiŻZ PAN)


13.40 – 14.00     Przerwa kawowa

 

14.00 – 15.15 

Wpływ synchronizacji rui przy użyciu PGF2α/PMSG/hCG na właściwości ciałek żółtych ciężarnych loszek

M. Szymańska, E. Morawska-Pucińska, J. Kiewisz, A.J. Zięcik, A. Blitek (IRZiBŻ PAN)


Aktywność układu Wnt β-kateniny w przednim płacie przysadki samicy szczura in vivo (doniesienie wstępne)

M. K. Zielińska - Górska, A. Gajewska (IFiŻZ PAN)


Vitamin supplementation for the improvement of fertility through the modulation of methyl donor metabolism

A. Fidanza, F. Zacchini, P. Toschi, M. Czernik, J. Modliński, P. Loi, G. Ptak (IGiHZ PAN)


Wstępne badania nad proteomiczną analizą nasienia buhaja

B. Westfalewicz, M. Dietrich, A. Ciereszko (IRZiBŻ PAN)

 

15.15 – 16.15       Obiad

 

Sesja II

Przewodniczący Sesji: prof. dr hab. Lech Zwierzchowski,

dr hab. Agnieszka Blitek prof. nadzw. IRZiBŻ


 16.15 – 18.00

Polimorfizm potencjalnych sekwencji docelowych dla miRNA w rejonie 3’-UTR genu desaturazy stearoilo-CoA bydła (SCD1), genu kandydującego dla cech produkcyjnych bydła i jego wpływ na poziom ekspresji genu w wątrobie, mięśniu i tkance tłuszczowej

M. Dux, P. Lisowski, R. Olbromski, E. Siadkowska, B. Żelazowska, E. Dymnicki, L. Zwierzchowski (IGiHZ PAN)


Wpływ metody wysokiego ciśnienia hydrostatycznego (HHP) na jakość kriokonserwowanych mezenchymalnych komórek macierzystych świni – wstępne wyniki badań

J. Romanek, J. Opiela, Z. Smorąg (IZ PIB)


Long-term exposure of foetal and extra-foetal cells to Polychorinated Biphenyls (PCBs) 

D.A. Anzalone, S. Sampino, M. Czernik, D. Iuso, J.A. Modlinski, P. Loi, G. Ptak (IGiHZ PAN)


Wpływ selenianu (IV) oraz selenianu (VI) na profil wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w inkubowanym płynie żwaczowym owiec 

A. Rozbicka-Wieczorek, E. Więsyk, M. Czauderna (IFiŻZ PAN)


Porównanie właściwości termogenicznych brązowych adipocytów w brązowej i białej tkance tłuszczowej w odpowiedzi na zimno

P. Nowialis, E. Gospodarska, L.P. Kozak (IRZiBŻ PAN)


Ekspresja wybranych genów układu odpornościowego kóz w odpowiedzi na obecność wirusa zapalenia mózgu i stawów (CAEV) w organizmie

J. Jarczak, J. Kaba, E. Bagnicka (IGiHZ PAN)


19.00 – 22.00     Kolacja i spotkanie towarzyskie

 

28 marca 2014 r. (piątek)

8.00 – 9.15    Śniadanie

 

Sesja III

Przewodniczący Sesji: prof. dr hab. Robert Eckert,

prof. dr hab. Jacek Skomiał

9.30 – 10.45 

Wpływ składu tłuszczowego paszy na profil transkryptomiczny wątroby świń – porównanie wyników sekwencjonowania RNA (RNA-seq) i qPCR dla genów: APOA4, ACSL5, CYP2B22, CYP7A1, CYP2C49 i GSTO1

M. Oczkowicz, M. Świątkiewicz, K. Ropka-Molik (IZ PIB)


Rola obestatyny w regulacji aktywności skurczowej jelita cienkiego szczurów w różnym wieku- badania in vitro

M. Słupecka, S.G. Pierzynowski, A. Tuśnio, A. Kuwahara, I. Kato, J. Woliński (IFiŻZ PAN)


Identyfikacja zmian ekspresji genów na poziomie transkryptomu w wątrobie świń (sekwencjonowanie następnej generacji - NGS) pod wpływem zróżnicowanej suplementacji WNKT w paszy świń

A. Szostak, M. Ogłuszka, D. Goluch, E. Poławska, P. Urbański, T. Blicharski, J. Horbańczuk, A. Roszczyk, M. Pierzchała (IGiHZ PAN)


Analiza różnic w profilu ekspresji genów na poziomie transkryptomu w m. gluteusmedius (NGS – Next Generation Sequencing) związanych ze zróżnicowaną suplementacją WNKT w paszy świń

M. Ogłuszka, A. Szostak, D. Goluch, E. Poławska, P. Urbański, T. Blicharski, J. Horbańczuk, A. Roszczyk, M. Pierzchała (IGiHZ PAN) 

 

10.45 – 11.10    Przerwa kawowa

 

11.10 – 12.25

Zastosowanie techniki Real-Time PCR do analizy gatunkowej wysoko przetworzonych białek zwierzęcych w produktach żywieniowych dla zwierząt

M. Natonek – Wiśniewska, P. Krzyścin (IZ PIB)


Wartość odżywcza mięsa i jaj przepiórki japońskiej (Coturnixcot. japonica) oraz bezpieczeństwo żywienia paszami z udziałem roślin  genetycznie modyfikowanych 

A. Korwin – Kossakowska, K. Sartowska, E. Poławska, G. Sender, P. Lipińska, W. Grzybek, I. Bieńkowska (IGiHZ PAN)


Wpływ rodzaju białka i trudnostrawnych węglowodanów w diecie na koncentrację amin w treści jelita grubego świń

I. Bachanek, M. Taciak, A. Tuśnio, M. Barszcz, E. Święch, J. Skomiał (IFiŻZ PAN)


Fizjologiczne właściwości suszonych wytłoków z owoców w żywieniu indyków rzeźnych

P. Zduńczyk (IRZiBŻ PAN)


12.25 – 12.45     Podsumowanie i zakończenie Sympozjum

12.45    Obiad

 

Wskazówki dojazdu

Sympozjum odbędzie się w Centrum Konferencyjnym GEOVITA w Jadwiśinie

52°28'21.9"N 21°03'16.5"E

52.472735, 21.054583