Menu

VIII Konferencja Młodych Badaczy

|

VIII Konferencja Młodych Badaczy pt. „Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt” – Kraków, 19-20.09.2011 r. – zorganizowana wspólnie z Katedrą Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW

 

 

Honorowy patronat ze strony Instytutu objęli: prof. dr hab. czł. rzecz. PAN Teresa Żebrowska, dr h.c. – inicjatorka spotkań młodych badaczy w dziedzinie fizjologii i biochemii w żywieniu zwierząt, dr hab. Tomasz Misztal, prof. nadzw., dyrektor i prof. dr hab. Jacek Skomiał, z-ca dyrektora ds. naukowych Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN w Jabłonnie.


W pracach Komitetu Organizacyjnego wzięli udział: mgr M. Barszcz (przewodniczący), mgr inż. P. Konieczka, mgr inż. M. Zalewska, mgr inż. K. Krajewska i Ł. Staśkiewicz.

 

W konferencji wzięło udział 33 uczestników z następujących ośrodków akademickich: Jabłonny, Jastrzębca, Krakowa, Poznania, Siedlec, Szczecina, Warszawy, Wrocławia, a także Ukrainy (1 osoba) i USA (2 osoby), którzy prezentowali swoje prace w formie krótkich doniesień ustnych lub plakatu. Doniesienia ustne, w większości w języku angielskim, zostały podzielone na trzy sesje: 1. Stres oksydacyjny a procesy fizjologiczne (4 doniesienia), 2. Proteomika i transkryptomika w badaniach na zwierzętach (5 doniesień), 3. Bioaktywne substancje w żywieniu zwierząt (6 doniesień).

Mgr M. Barszcz - prowadzenie Sesji 1. „Stres oksydacyjny a procesy fizjologiczne”

Mgr P. Konieczka - prowadzenie Sesji 3. „Bioaktywne substancje w żywieniu zwierząt”

 

Każdą z sesji otwierał wykład jednego z zaproszonych gości:


  1. prof. dr hab. Mariusz Piskuła (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie) „The bioavailability of polyphenolic antioxidants – metabolic and structural implications”
  2. dr Marcin Taciak (IFZZ PAN w Jabłonnie) „Organic acids – a tool to study the impact of gut microflora on the host”
  3. dr Tomasz Niemiec (Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie) „Invertabiotics – a new generation of feed adddtives stimulating metabolic activity and immunity of quails”.

 

Podczas sesji plakatowej zaprezentowano 20 posterów. Na zakończenie konferencji odbyła się dyskusja na temat cech jakimi powinien charakteryzować się absolwent studiów oraz oczekiwań pracodawców. Następnie wręczono nagrody za dwa najlepsze doniesienia ustne i dwa najlepsze plakaty.

 

Sponsorami konferencji były firmy: Alchem Grupa, De Heus Polska, Trouw Nutrition Polska, Adifeed, Wytwórnia Pasz „Morawski”, DSM Nutritional Products, Hurt-Chem, Evonik Degussa International AG, P.H.P.U. Allmed Kraków, Meranco i Witko.

 

Wszystkie wygłoszone doniesienia zostały wydrukowane w formie materiałów konferencyjnych.