Menu

Badania statutowe

|

 I. Żywienie a rozwój, stan zdrowotny i dobrostan zwierząt oraz ochrona środowiska 

  • Zależności między bioaktywnymi składnikami pokarmu a budową, mikroflorą i stanem zdrowotnym przewodu pokarmowego oraz dobrostanem zwierząt
  • Proekologiczne strategie żywienia zwierząt
  • Doskonalenie żywienia zwierząt laboratoryjnych
  • Biologia drobnoustrojów zasiedlających komory fermentacyjne roślinożernych 

II. Jakość produktów zwierzęcych jako funkcja czynników żywieniowych i endogennych 

  • Modyfikowanie jakości produktów pochodzenia zwierzęcego poprzez zmiany zawartości i kierunku przemian biologicznie aktywnych składników pokarmowych
  • Model wzrostu i składu ciała zwierząt jako funkcja czynników egzogennych i endogennych 

III. Molekularne i hormonalne regulacje procesów fizjologicznych 

  • Regulacja procesów wzrostu i rozrodu na poziomie ośrodkowego układu nerwowego
  • Mechanizmy integrujące aktywność podwzgórzowo-przysadkowych układów neuroendokrynnych
  • Hormonalne regulacje struktury i funkcji układu pokarmowego

 IV. Doskonalenie warsztatu badawczego