Menu

Konkurs na stanowisko doktoranta w projekcie OPUS – NZ

|

 

Nazwa jednostki: Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk
Nazwa stanowiska: Co-Investigator (doktorant)
Wymagania:

 • tytuł lekarza weterynarii lub magistra biologii, biotechnologii, rolnictwa lub w pokrewnej dziedzinie nauk przyrodniczych;

 • dobra znajomość języka angielskiego;

 • udokumentowana praktyka w pisaniu publikacji naukowych i prezentowaniu wyników badań naukowych w języku angielskim będzie dodatkowym atutem;

 • Praktyczna znajomość podstawowych technik biologii molekularnej (np. izolacja RNA/DNA; Real-Time PCR, Western Blot, ELISA);

 • odbycie szkolenia z zakresu uczestnictwa w wykonywaniu procedur na zwierzętach wykorzystywanych do celów naukowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r., w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz.U. poz.628). Szkolenie to jest warunkiem niezbędnym uzyskania wyznaczenia do uczestniczenia w wykonywaniu procedur w doświadczeniu na zwierzętach;

 • doświadczenie w prowadzeniu doświadczeń na zwierzętach, a w szczególności na zwierzętach gospodarskich będzie dodatkowym atutem;

 • kandydat powinien być doktorantem lub uczestnikiem studiów doktoranckich lub uczestnikiem seminarium doktorskiego pracującym nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej.

Opis zadań:

Celem projektu jest zbadanie wpływu obwodowego i centralnego podania kofeiny na sekrecję gonadoliberyny (GnRH) i hormonu luteinizującego (LH) u owcy w stanie fizjologicznym i w trakcie stresu immunologicznego. Centralna iniekcja kofeiny do III komory mózgu pozwoli na zbadanie jej zdolności do modulowania procesów rozrodu bezpośrednio na poziomie podwzgórza.

Do obowiązków stypendysty będzie należała realizacja zadań zawartych w projekcie tj. udział w doświadczeniach na zwierzętach, wykonanie analiz ekspresji badanych genów (Real-Time PCR) i białek (Western Blot, ELISA) w strukturach podwzgórza i przysadce oraz oznaczenie poziomu badanych hormonów i mediatorów zapalnych we krwi (RIA, ELISA). Stypendysta będzie brał także udział w upowszechnianiu wyników badań na konferencjach naukowych oraz poprzez opracowanie publikacji naukowych.

 

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
 

Termin składania ofert: 20 czerwca 2018, 23:59
 

Forma składania ofert: email
 

Warunki zatrudnienia:

Doktorant będzie zatrudniony w projekcie na okres 30 miesięcy.

Całkowita wysokość stypendium: 75 000 PLN

 

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie w języku polskim lub angielskim;

 2. Życiorys w języku polskim lub angielskim (uwzględniające dotychczasowe osiągnięcia naukowe: staże naukowe w kraju i za granicą, udział w warsztatach, projektach badawczych, autorstwo/współautorstwo w artykułach naukowych oraz uczestnictwo w konferencjach) oraz dane kontaktowe osoby / osób mogących udzielić rekomendacji kandydatowi;

 3. List motywacyjny w języku polskim lub angielskim z opisem zainteresowań naukowych (maksymalnie 2 strony);

 4. Dokument potwierdzający uzyskanie tytułu lekarza weterynarii lub magistra;

 5. Zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu uczestnictwa w wykonywaniu procedur na zwierzętach wykorzystywanych do celów naukowych.

 

Dokumenty należy składać do 20 czerwca 2018 drogą elektroniczną w formacie pdf.

Kontakt i składanie podań: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem w tytule wiadomości „Doktorant w projekcie Opus 00225”.

 

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy w języku polskim z wybranymi kandydatami (o miejscu i czasie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną). W podaniu i CV należy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji przez Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Administratorem danych jest Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Jabłonnie, ul. Instytucka 3. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą w celach związanych z prowadzeniem bieżącej rekrutacji. Każdy kandydat do pracy ma prawo wglądu w swoje dane i możliwość ich poprawiania do dnia zakończenia rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji.