Menu

Zawiadomienie - obrona rozprawy doktorskiej mgr Elżbiety Marciniak pt. „Salsolinol jako modulator aktywności sekrecyjnej układu GnRH/LH u owcy w okresie laktacji"

|

Zawiadomienie

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Fizjologii i Zywienia Zwierzat im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk uprzejmie zawiadamiają, ze w dniu 4 grudnia 2017 r. o godz. 12:00 w bibliotece Instytutu Fizjologii i Zywienia Zwierzat im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Elżbiety Marciniak

pt. „Salsolinol jako modulator aktywności sekrecyjnej układu GnRH/LH  u owcy w okresie laktacji"

Promotor pracy:

Prof. dr hab. Tomasz Misztal Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN w Jabłonnie

Recenzenci:

Dr hab. Agnieszka Blitek, prof nadzw. Instytut Rozrodu Zwierząt i Badah Żywności PAN w Olsztynie

Prof dr hab. Stanisław Okrasa, prof zw. Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w bibliotece IFiŻZ PAN w Jabłonnie. Streszczenie oraz recenzje rozprawy doktorskiej zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu (www.ifzz.pl).

Zawiadomienie

Streszczenie

Recenzja Dr hab. Agnieszka Blitek

Recenzja Prof dr hab. Stanisław Okrasa