Menu

Monografie 2016 - już dostępne w sprzedaży

|

MiltkoMiltko

Rodzime przeżuwacze. Typy żywieniowe, podział i charakterystyka

Renata Miltko, Barbara Kowalik, Grzegorz Bełżecki

str. 1-133; ISBN 978-83-945468-4-7

W monografii omówiono następujące zagadnienia:

 • systematykę zwierząt przeżuwających
 • budowę przewodu pokarmowego oraz trawienie składników pokarmowych ze szczególnym uwzględnieniem żwacza)
 • wpływ człowieka na kształtowanie populacji przeżuwaczy
 • opis wolno żyjących przeżuwaczy w Polsce
 • hodowlę jeleniowatych w systemach zamkniętych
 • udomowienie bydła, owiec i kóz
 • użytkowanie przeżuwaczy udomowionych (ze szczególnym uwzględnieniem jakości mięsa, mleka i wełny).
TomaszewskaTomaszewska

Stan zapalny a aktywność sekrecyjna układu podwzgórzowo-gonadotropowego samic

Dorota Tomaszewska-Zaremba, Andrzej P. Herman

str. 1-123; ISBN 978-83-945468-1-6

Ścieżki oddziaływania stanu zapalnego wywołanego działaniem endotoksyny bakteryjnej na sekrecję GnRH/LH GnRH – gonadoliberyna; IL – interleukina; LH – hormon luteinizujący; NO – tlenek azotu;
TLR – receptor Toll-podobny; TNFα – czynnik martwicy guza α.

WolinskiWolinski

Oddziaływanie na rozwój przewodu pokarmowego młodych ssaków. Wybrane aspekty

Jarosław Woliński, Katerina Goncharova, Piotr Wychowański, Monika Słupecka-Ziemilska

str. 1-123; ISBN 978-83-945468-6-1

Monografia przedstawia omówienie wyników badań wielu zespołów badawczych oraz własnych doświadczeń na temat:

 • wpływu wybranych czynników na rozwój przewodu pokarmowego u nowo narodzonych ssaków
 • metod badawczych oraz modeli doświadczalnych (zarówno in vitro jak i in vivo), używanych do tego rodzaju badań
 • roli siary, mleka oraz zawartych w nich bioaktywnych peptydów (leptyna, grelina i obestatyna) w procesach wzrostu i dojrzewania poszczególnych elementów przewodu pokarmowego nowo narodzonego ssaka
 • rozwoju funkcji motorycznych przewodu pokarmowego oraz ich patofizjologii
 • problemów rozwojowych układu stomatognatycznego (głównie anodoncji) i ich wpływu na rozwój organizmu oraz życie dorosłe organizmu.
GajewskaGajewska

Centralna regulacja rozrodu i pobierania pokarmu. Wybrane aspekty Alina Gajewska, Michał Szlis, Anna Wójcik-Gładysz str. 1-125; ISBN 978-83-945468-0-9

Monografia dotyczy wybranych aspektów aktywności układu podwzgórze-przysadka ze szczególnym uwzględnieniem:

 • neuroanatomiczny struktur podwzgórza zaangażowanych w neuroendokrynną regulację procesów odpowiedzialnych za utrzymanie równowagi energetycznej organizmu
 • anatomicznej i funkcjonalnej organizacji osi gonadotropowej z uwzględnieniem szczególnej roli generatora pulsów GnRH embriogenezy przysadki.
 • aktywności podwzgórzowej sieci neuralnej regulującej procesy pobierania pokarmu.
 • roli hormonów obwodowych zaangażowanych w procesy regulacji łaknienia.
 • neuroendokrynnej integracji mechanizmów odpowiedzialnych za centralną regulację procesów rozrodu i pobierania pokarmu.
SkibaSkiba

Fizjologiczne i żywieniowe uwarunkowania wzrostu, przemiany energii i białka u rosnących świń

Grzegorz Skiba, Stanisława Raj, Monika Sobol, Aleksandra Dasiewicz

str. 1-141; ISBN 978-83-945468-2-3

W monografii przedstawiono badania nad:

 • kosztami energetycznymi związanymi z zapotrzebowaniem bytowym i odkładaniem białka u świń ras ojcowskich
 • związkiem zawartości leptyny we krwi rosnących/młodych loszek z odkładaniem białka i tłuszczu oraz przemianą energii w ciele
 • wpływem okresowego spowalniania wzrostu i następującej po nim kompensacji wzrostu na skład chemiczny ciała/tuszy, dzienny przyrost białka i tłuszczu, kruchość mięsa (wartość wskaźnika WBSF -Warner Bratzler Shear Force), zawartość tłuszczu śródmięśniowego, oraz zależności między dziennym przyrostem białka i tłuszczu a kruchością mięsa, oraz zwiększeniem masy ciała świń a wartością wskaźnika WBSF
 • wpływem sposobu bilansowania zawartości białka (aminokwasów) na energetyczne koszty odkładania białka, tłuszczu w ciele oraz produkcję ciepła
 • wykorzystaniem kwasu linolenowego i linolowego pobranych w paszy na ich odkładanie w ciele, oraz wydajnością kwasu linolenowego, jako prekursora długołańcuchowych PUFA n-3

Budowa chemiczna oraz funkcje fizjologiczne wybranych antyoksydantów

Małgorzata Białek, Marian Czauderna

str. 1-155; ISBN 978-83-945468-5-4

W monografii przedstawiono najważniesze osiągnięcia badań nad strukturą chemiczną oraz funkcjami fizjologicznymi wybranych antyoksydantów obecnych w organizmach ludzi i zwierząt:

 • opisano najważniejsze grupy antyoksydantów pojawiających się w organizmach ssaków
 • zaprezentowano mechanizmy antyutleniającego funkcjonowania antyoksydantów
 • przedstawiono przyczyny pojawiania się stresu oksydacyjnego w żywych ustrojach
 • zaprezentowano skutki „nieposkromionego” stresu oksydacyjnego w organizmach ludzi oraz zwierząt
 • opisano przyczyny pojawiania się antagonistycznych oraz synergetycznych interakcji z udziałem antyoksydantów w organizmach ssaków
 • uzasadniono konieczność zachowania szczególnej ostrożności przy suplementowaniu dawki pokarmowej suplementami. Samoleczenie suplementami może okazać się samookaleczeniem.
Pastuszewska Tusnio TaciakPastuszewska Tusnio Taciak

W monografii przedstawiono:

 • podstawowe informacje o budowie, składzie i przemianach białka w organizmie
 • aktualne kryteria oceny białka pokarmów i pasz
 • metody chemiczne, biologiczne i in vitro oceny jego wartości odżywczej
 • skład i wartość odżywczą białka zbóż i nasion bobowatych, ich najważniejsze
 • właściwości prozdrowotne i antyodżywcze.

Cena 1 egz. monografii – 20 zł + 5% VAT

Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk udziela informacji telefonicznie lub korespondencyjnie o wydawnictwach własnych i możliwościach ich zakupu.

ul. Instytucka 3, 05-110 Jabłonna
tel.: +48 22 76 53 301; fax: +48 22 76 53 302
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.http://www.ifzz.pl