Dyrekcja

Andrzej Herman
Dr hab. Andrzej Herman, prof. nadzw.

Dyrektor

tel. +48 22 76 53 370

email a.herman@ifzz.pl

Agata Krawczyńska
Dr inż. Agata Krawczyńska

Z-ca dyrektora d/s administracyjno technicznych

tel. +48 22 76 53 304

email: a.krawczynska@ifzz.pl

Bolesława Karapyta
Bolesława Karapyta

Główna księgowa

tel. +48 22 76 53 306

email: b.karapyta@ifzz.pl