Dyrekcja

Jacek Skomial
prof. dr hab. Jacek Skomiał

Dyrektor

tel. +48 22 76 53 303

email: j.skomial@ifzz.pl

Andrzej Herman
Dr hab. Andrzej Herman, prof. nadzw.

Zastępca dyrektora d/s naukowych

tel. +48 22 76 53 370

email a.herman@ifzz.pl

Grzegorz Skiba
Dr hab. Grzegorz Skiba, prof. nadzw.

Z-ca dyrektora d/s administracyjno technicznych

tel. +48 22 76 53 304

email: g.skiba@ifzz.pl

Bolesława Karapyta
Bolesława Karapyta

Główna księgowa

tel. +48 22 76 53 306

email: b.karapyta@ifzz.pl